Nafta nebo dehet v navrtaném stromě. Osekané kmeny. Takový pohled se naskytl lidem z města a správkyni městské zeleně při každoročním prořezávání stromů veselského zámeckého parku. Neznámý vandal tam poškodil tři stromy. Ty teď musí být pokáceny.
Tři stromy jsou poškozeny lidskou rukou. Prvním je topol černý, dalšími dvěma jsou pak javory jasnolisté.

VÍCE V ZÍTŘEJŠÍM VYDÁNÍ HODONÍNSKÉHO DENÍKU.