„Byl to dvaačtyřicetiletý muž z Vřesovic, který si chtěl řešit osobní spor s jedním z návštěvníků. Jelikož s urážkami a výhružkami nepřestal ani po našem příchodu, byl z baru vyveden a odeslán domů,“ informovali na svých webových stránkách kyjovští strážníci.