Rozsudek je zatím nepravomocný, dva z obviněných se na místě odvolali a třetí si nechal lhůtu na odvolání.

Státní zástupce Ivan Hrazdira je společně s Václavem Malíkem a Zdeňkem Malíkem vinil v obžalobě z pokusu o loupež. „To, co já jsem považoval za prostředek k tomu, aby byla spáchána loupež, vyhodnotil soud jako jediný trestný čin, kterého se obvinění dopustili,“ konstatoval Hrazdira.

Předsedkyně soudu Jaroslava Bartošová zprostila Václava a Zdeňka Malíkovi obžaloby. „K pokusu, ani k dokonání zločinu nedošlo, nejednalo se tedy o trestný čin,“ vysvětlila Bartošová.

Svědci nechtěli u soudu vypovídat. Senát proto vycházel pouze z důkazů zajištěných policií. „Neměli jsme dost důkazů, aby mohla být obžaloba uznána v celém rozsahu,“ řekla předsedkyně senátu.

Kritizovala tak práci policejních vyšetřovatelů. „Když už je svědek schopný a ochotný vypovídat, je třeba vést výslech systematicky a získat více informací, které pak mohou sloužit jako důkazy,“ uvedla Bartošová.

Milan Daniel a Jan Křápek podali na místě odvolání. Lukáš Matuška si ponechal lhůtu na odvolání. Státní zástupce Ivan Hrazdira si nejprve prostuduje odůvodnění rozsudku, než se rozhodne, jak bude dál postupovat.