„Žádnému z účastníků se nepřiznávají náklady řízení o kasační stížnosti. Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné," uvedl předseda senátu Nejvyššího soudu Jaroslav Vlašín.

Vedení čejkovického vinařského podniku rozsudek příliš nekomentovalo. „Zatím o ničem nevím, dosud nás soud neinformoval. K této záležitosti se tak nemohu vyjádřit," řekl ředitel Templářských sklepů Pavel Pastorek.

Upozornil, že družstvo může na rozhodnutí reagovat až poté, co je dostane v písemné formě. „Až dokument prostudujeme s právníky, tak zaujmeme stanovisko," doplnil ředitel.

Podle ČTK se má jednat o druhou část sporu mezi družstvem a SZPI, která nechala v listopadu 2010 stáhnout z trhu přes milion litrů vína z hroznů neznámého původu.

Správní soud měl potvrdit výrok krajského soudu, který v templáři napadeném rozsudku z března 2013 prohlásil, že postup inspekce při kontrole byl zákonný. Nejprve sice dal krajský soud za pravdu výrobci vína, SPZI však následně uspěla s kasační stížností a od té doby jsou soudní verdikty v její prospěch.

Ředitel družstevníků už dříve upozornil na to, že za kauzou stojí konkurenční boj. „Za více než dvacet let působení podniku na českém trhu potravinářská inspekce v našich vínech nikdy nenašla přídavek cizích příměsí, které se objevují v dnešních vínech různých společností. Ať už se jedná o barviva, nebo třeba glykol," prohlásil pro Hodonínský deník Rovnost už dříve Pastorek. A dnes zastává stejný názor.

Družstvo působí v čejkovických historických sklepech, kde má uloženo více než tři sta padesát tisíc litrů vín. Další kapacitu šest milionů litrů má v průmyslových budovách v Čejkovicích. Loni se Templářským sklepům podařilo uchytit kromě Evropy i na čínském trhu.