Jenže státní zástupce Jiří Foral klade starostovi za vinu spáchání hned dvou přečinů. Jednak zneužití pravomoci úřední osoby a také porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což je v horní hranici trestu až dvouleté odnětí svobody. „Trest bude ale navrhovaný až podle výsledků dokazování,“ sdělil státní zástupce.

Ten v žalobě uvedl, že fakturovaná částka za přeložku kanalizace byla neoprávněně navýšená o téměř 470 tisíc korun. A Horák s vědomím, že jsou přeplacené i nevykonané práce, dal příkaz k její úhradě. „Starosta jako úřední osoba vykonával svoji pravomoc způsobem odporujícím právnímu předpisu a porušil podle zákona jemu uloženou povinnost spravovat cizí majetek, a tím způsobil jinému škodu, nikoli malou,“ zdůraznil státní zástupce.

Další dva obžalovaní se měli podle něj trestného činu účastnit. Firma totiž ještě obci v době, kdy už měla být přeložka hotová, vystavila na zmiňovanou částku opravný daňový doklad.

Policie začala případ vyšetřovat na základě trestního oznámení, které podali tři opoziční obecní zastupitelé. „Jsme rádi, že nám dala policie a potom i státní zástupce za pravdu. Není možné utrácet peníze obyvatel Mutěnic jen tak, bez kontroly a bez odpovědnosti,“ vyjádřil se zastupitel Josef Vagunda-Drgáč, který byl jeden z těch, kdo oznámení podali.

Obžalovaní se před soudem bránili tím, že se kanalizaci snažili opravit co nejdříve do Vánoc a na soukromém pozemku pak dokončit po Novém roce. „Kanalizaci jsme nepřevzali, jen jsme ji začali využívat tak, aby odpadní vody mohly od školy odtékat na čističku,“ reagoval mutěnický starosta. Líčení ve čtvrtek pokračuje.