„Policisté podezřívají rodiče z ohrožení rozumového, citového a mravního vývoje chlapců tím, že jim umožňují zahálčivý život. Zejména pak zanedbávají péči o povinnou školní docházku a nezajišťují, aby jejich synové řádně docházeli do školy,“ informoval mluvčí policie Petr Zámečník.