Jeden z členů žalující strany totiž zemřel. Je proto potřeba ustanovit zástupce, který by v jeho snaze dosáhnout vyrovnání pokračoval. Rodiny se domáhají vrácení majetku, který jejich předkům družstvo sebralo při kolektivizaci v padesátých letech minulého století.

„Odložení je na neurčito,“ poznamenala mluvčí krajského soudu Miroslava Sedláčková.

Pokud se budou následující řádky zdát spoustě lidí i mimo region povědomé, není to podobnost čistě náhodná. Šardický scénář se shoduje se stovkami dalších případů po celé republice.

„První jsme žádali zemědělské družstvo o vydání majetku. Půdu nám vrátili a do roka že vrátí i majetek. Samozřejmě se nic nestalo. Dali jsme to k soudu. Napoprvé jsme vyhráli, po odvolání protistrany jsme zase prohráli. Pak se to střídalo a ještě to dodnes neskončilo,“ vysvětluje ve zkratce Miloslava Bravencová ze Šardic. Ta bojuje o majetek v hodnotě přibližně jednoho a půl milionu korun.

Během prvních let vyšetřování a soudních tahanic se ovšem situace značně zkomplikovala.

„V roce 1995 ze dne na den založilo šest vedoucích pracovníků družstva společnost s ručením omezeným Klas. Představenstvo družstva rozhodlo o převodu lukrativního majetku na novou společnost. Po roku či dvou majetek pokračoval dál. Převedli jej na akciovou společnost Neoklas,“ popisuje sled událostí Bravencová. „Převod přitom prováděli pořád ti stejní pracovníci,“ kroutí při tom hlavou. Většinu akcií Neoklasu nakonec vloni koupilo zemědělské družstvo ze Strážovic. Původní šardické družstvo je v likvidaci.

Lidé ze Šardic se společně domáhají zrušení platnosti smluv o výše popsaných převodech majetku. Podle Miloslavy Bravencové byl kromě jiného problémem už první převod, který představenstvo družstva provedlo bez souhlasu členů, což odporovalo tehdejším stanovám.

To ovšem vyvrací právní zástupce Neoklasu. „Smlouvy odpovídaly platným zákonům. Tvrzení žalobců proto považuji za nesprávné,“ řekl advokát Stanislav Brhel. Podle něj také není pravdou, že se zemědělské družstvo a později Klas zbavily veškerého majetku majetku. Zůstalo prý dost jiného majetku, aby k vypořádání došlo.

„Ano, nabízeli nám například stroje, které jsme vůbec nemohli potřebovat,“ kontruje Bravencová. Ta už má v ruce rozsudek samostatného řízení, ve kterém žádá zpět svůj majetek. Soud jí ho přiznává, ovšem vydat jí ho má původní zemědělské družstvo, které v podstatě už nic nemá. Proto potřebuje, stejně jako další, ještě rozsudek, který by zneplatnil převody majetků směrem k firmě Neoklas.

Na začátku soudních tahanic bylo třiatřicet rodin. Postupně odpadávaly. Lidé neměli peníze na advokáta či placení dalších výloh nebo umírali a jejich dědicové v soudu nechtěli pokračovat. Nyní ve při pokračuje sotva desítka Šardických.