Ten podle kriminalistů fungoval jako organizátor, poradce, logistik a zajišťovatel odběratelů. Deník se v této souvislosti dotázal u největší vysoké školy na Moravě, tedy Masarykovy univerzity, jak v obecné rovině postupuje při spáchání trestného činu svým studentem.

„V případech, kdy bylo spácháním trestného činu současně zasaženo do práv studujících nebo univerzity anebo do jiných práv, na která se vztahují univerzitní disciplinární předpisy, došlo k uložení trestu v disciplinárním řízení,“ uvedl pro Deník Radim Polčák, prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity, která vzdělává na třiatřicet tisíc studentů.

Chtěl bych se zeptat, jak univerzita v podobných případech postupuje? Je studentovi například pozastaveno studium, v případě odsouzení třeba i ukončeno?

Obecně se na to nedá odpovědět, protože vždy záleží na tom, o jaký přestupek nebo trestný čin se jedná. V případech, jako jsou třeba dopravní přestupky, nemáme obvykle důvod studenty po uložení pokuty nebo jiné sankce ještě dále trestat. Také platí obecná zásada, podle které za jeden delikt nelze uložit více trestů. Pokud se ale protiprávní jednání studenta nějakým způsobem dotýká univerzity – třeba tím, že se dotkne práv studujících nebo zaměstnanců nebo poškodí její dobré jméno - je to kromě orgánů činných v trestním řízení i věc univerzity a se studentem je na příslušné fakultě zahájeno disciplinární řízení. Na jeho konci může být vyloučení ze studia.

Nemocnice poskytnou od 1. prosinc epouze akutní péči. Ilustrační snímek.
Protesty lékařů a konec přesčasů. Nemocnice v Kyjově omezí neakutní péči

V obecné rovině, jak univerzita postupuje vůči studentům stíhaným či odsouzeným za úmyslný trestný čin? Případně jak takové případy řešila v minulosti?

To právě záleželo na tom, o jaký trestný čin šlo. V případech, kdy bylo spácháním trestného činu současně zasaženo do práv studujících nebo univerzity anebo do jiných práv, na která se vztahují univerzitní disciplinární předpisy, došlo k uložení trestu v disciplinárním řízení. Žádnou reprezentativní statistiku v tomto směru ale nemáme, protože se jedná o extrémně ojedinělé případy.

Pamatuje na prohřešky mimo univerzitní půdu, například etický kodex fakult?

Ano, naše vnitřní předpisy na to pamatují a hlavním předpisem, který v takových případech aplikujeme, je disciplinární řád. Ten na celé univerzitě upravuje typické formy disciplinárních přestupků a proces jejich trestání. Etický kodex se používá podpůrně – nejde přímo o předpis, ale o deklaraci obecných etických principů, které jsou respektovány v naší univerzitní obci.

Řidič jedoucí z Hodonína do Dubňan ohrožoval ostatní auta.
VIDEO: Nebezpečný řidič u Hodonína ohrožoval ostatní auta, vzadu vezl malé dítě

Jak v tomto ohledu pro studenta zavazující imatrikulace a slib s ní spojený?

Imatrikulační slib má spíše tradiční a symbolický význam. Studenty právně zavazuje zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy, které na základě tohoto zákona vydáváme, tj. např. i disciplinární řád. I pokud se studující z nějakého důvodu nezúčastní imatrikulace nebo nesloží slib, jsou těmito předpisy vázáni od okamžiku zápisu do studia.