„Jde o takzvanou koordinační dohodu, na jejímž základě se obě smluvní strany zavázaly ke spolupráci v oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku, ochrany veřejného pořádku, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,“ vyjmenovala některé ze závazku Petra Pavková z veselské radnice.

Podle dohody vyrazí každou noc do města dvoučlenná smíšená hlídka složená ze strážníka a státního policisty. „Rozdělení působnosti, úkoly hlídky, pravomoci policisty a strážníka a další technickoorga­nizační záležitosti jsou upravené v Zásadách činnosti smíšené hlídky,“ uvedla Pavková. První smíšená hlídka vyrazí do ulic Veselí nad Moravou ve středu v sedm večer.