Kauzu plánované těžby štěrkopísku v blízkosti prameniště pitné vody tak vrátil k novému řízení. A to ze dvou důvodů. „Zaprvé nebylo dostatečně prokázáno, že záměr nezhorší povodňovou situaci – nebylo například doloženo posouzení rozlivu povodňových vod. A zadruhé, závazné stanovisko stavebního úřadu nedostatečně odůvodnilo umístění záměru do nezastavěného území,“ sdělila Kristýna Ryšavá, advokátka společnosti Frank Bold Advokáti, která zastupuje část žalobců.

Žalobci, mezi kterými je řada obcí, hodonínské Vodovody a kanalizace či Jihomoravský kraj, se obávají toho, že by těžba zásadně ohrozila blízký vodní zdroj Bzenec komplex. „Dnešní rozhodnutí soudu je dobrou zprávou pro 140 tisíc obyvatel regionu sdílejících obavy z ohrožení nenahraditelného zdroje pitné vody. Je zároveň potvrzením našeho přesvědčení, že státní orgány činné v této kauze nepostupovaly správně a objektivně,“ prohlásil ředitel hodonínský vodovodů a kanalizací Pavel Koubek.

Protestní pochod za lidi pro vodu! Účastníci se postavili proti plánované těžbě štěrkopísku v blízkosti prameniště pitné vody.
VIDEO: Vrkú, vrkú, nechcem sucho v krku! Znělo při protestním pochodu za vodu

Podle senátorky za Hodonínsko a odpůrkyně těžby Anny Hubáčkové znamená úterní verdikt v kauze průlom. „Mám z toho velkou radost, ještě neznám odůvodnění tohoto rozhodnutí, ale považuji to konečně za velký průlom v celém procesu. Snad jsme na cestě ke správnému a zákonnému rozhodování," vyjádřila se senátorka.

Jak uvedl mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek, právníci úřadu u jednání soudu nebyly. „Informaci tak slyším od vás poprvé. Budeme se muset seznámit s rozsudkem a zvážíme další kroky. Budeme postupovat tak, jak nám ukládá právní řád. To znamená, že musíme ctí rozhodnutí soudu, a budeme pokračovat v odvolacím správním řízení,“ uvedl Deníku Machek.