„Tolerovali i absenci neomluvenou, a to často v řádech několika desítek až stovek hodin. Svým jednáním tak ohrozili rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že mu umožnili vést zahálčivý život,“ uvedl hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.

Jednou z obviněných je i matka patnáctileté dívky ze Bzenecka. Ta podle policie dceři vědomě umožňovala vést zahálčivý život. „Vytvářela podmínky pro vznik nežádoucích návyků a sklonů. Nezajišťovala její řádnou školní docházku, dceřinu nepřítomnost ve škole řádně neomlouvala. Se školou nespolupracovala a nezajímala se o prospěch,“ sdělil Zámečník.

Školačka tak za jedno pololetí zameškala téměř pět set omluvených vyučovacích hodin a téměř stovku neomluvených. Matce tak hrozí až dvouleté vězení.

Podobně shovívavá k prohřeškům šestnáctileté dcery byla i matka v Hodoníně. „Přes několikeré výzvy základní školy a pracovnic sociálního odboru nezajistila její řádnou povinnou školní docházku,“ podotkl policejní mluvčí.

Školačka tak měla i s omluvou různých lékařských potvrzení za poslední dva roky nasbírat přes osm set padesát omluvených hodin a další přes dvě stě neomluvených. „I tato matka umožnila dceři vést zahálčivý život a tím se dostala do rozporu se zákonem. Tato matka může být soudem odsouzena až na pět let odnětí svobody a to zejména proto, že v páchání trestného činu pokračovala po delší dobu,“ mluvčí republikové policie.