Dvě parcely leží v prostorách bytového domu ve Strážnici. Zbylé pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu bzenecké radnice. „Velká část pozemků ve Bzenci původně patřila židovské obci. Nicméně o určování a přidělení vlastnictví rozhoduje stát, nikoli město, nezávisle na příslušnosti. A je to tak, myslím, správně,“ řekl tajemník bzeneckého městského úřadu Roman Ostrézí.

Pozůstalí, pokud se chtějí o pozemky přihlásit, musejí mít původní nabývací listinu, projít novým dědickým řízením a pak žádat o převod majetku.

Kvůli obtížnostem při prokazování vlastnictví zůstává v České republice víc než 203 tisíc nemovitostí bez dostatečně identifikovaného vlastníka.