Do prostor zmíněného centra ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno zavítal Deník v době, kdy v něm právě probíhaly maturitní zkoušky. Poprvé je skládali maturanti čtyřletého oboru Kybernetická bezpečnost.  Byť jejich praktická příprava ve čtvrtém ročníku vzdělávání probíhala převážně distančně, vedoucí Junior centra excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT Roman Koláčný netajil své nadšení. 

„Mám z toho velmi dobrý pocit a jsem velice spokojen s tím, jak kvalitně se naši maturanti dokázali připravit. Je to dáno nejen jejich zodpovědným přístupem ke vzdělávání, ale rovněž špičkovým technologickým zázemím našeho centra. Také se potvrdila skutečnost, že kybernetická bezpečnost není jen doménou vysokých škol, ale že dobrý základ této profese lze zvládnout již na střední škole," uvedl.

Zdroj: MMR

Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT funguje v Brně teprve od loňského roku. „Centrum vy᠆užívá naše škola pro výuku předmětu Kybernetická bezpečnost, ale také pro praktickou výuku předmětů Operační systémy, Informační sítě a Databázové systémy, kde žáci během výuky získají představu o zranitelnosti systémů, aktivních prvků a sítí a jejich zabezpečení. Prostředí našeho centra sdílejí studenti dalších pěti středních škol v regionu. Pro ně zde probíhají online kurzy se zaměřením na operační systém Linux,“ objasnil vedoucí centra.

Blue Team odhaluje útoky 

Centrum zahrnuje komplex učeben a laboratoří, včetně videokonferenční místnosti a samostatné místnosti pro server. „Právě řešení technologického prostředí centra (servery, datová úložiště) se systémem ochrany a zálohou napájení UPS technologií, umožňuje centru i škole být na sobě nezávislí. Zohledněno je především bezpečnostní hledisko, kdy systémy z centra a ze školy jsou navzájem nedostupné. Žáci tak mohou v rámci nácviku praktických dovedností experimentovat, aniž dojde k jakýmkoliv omezením vzdělávacích aktivit 900 žákům či výpadkům informačních systémů školy,“ upozornil Roman Koláčný.

Podzemní komplex Arado v Polsku
Vojenská podzemní tajemství v pohraničí ožila. Budí úžas i strach

A jak v centru probíhá například klasická hodina praktické výuky 4. ročníku oboru Kybernetická bezpečnost? „Ve dvou laboratořích, označených jako CL1 a CL2, usedají za počítače studenti takzvaného Blue Teamu, což jsou obránci, kteří hledají řešení před útoky hackerů.

Přitom v sousední místnosti, označené jako Control Room CR1, pracuje kybernetické operační centrum (KOC) a takzvaný Red Team – útočníci. Red Team ve spoluprácis KOC připraví v infrastruktuře labu abnormalitu, kterou se poté Blue Team snaží odhalit a vyřešit,“ popsal Koláčný. Zmínil, že v laboratořích může pracovat až 72 žáků pod vedením čtyř pedagogických pracovníků. A to buď celá skupina distančně, nebo polovina prezenčně a polovina distančně, aniž dojde ke snížení odezvy.

Úspěšní také v soutěžích 

A na co jsou v novém centru nejvíce pyšní? Vedoucí centra prozradil: „V našem centru jsme vybudovali virtuální výukové prostředí Cylab spustitelné odkudkoliv. Žáci při distanční výuce přistupují bezpečně do rychlého a flexibilního IT prostředí bez ohledu na stav jejich soukromých klientských zařízení. Lab umožňuje souběžně prezenční i distanční výuku za stejných podmínek.“

Podle Koláčného tak díky prostředí Cylab mají pro výuku nyní dostupné například virtuální laboratoře „Cybersecurity Lab“ (kryptografie, bezpečnost sítí a služeb, správa a dohled nad počítačovou sítí, detekce a prevence síťových útoků, testování bezpečnosti), „Windows Lab“ a také „Linux Lab.“ Na výuce v centru se podílí celý tým odborníků.

Výroba těstovin Pasta Fidli v Mníšku pod Brdy
Těstovinové království žije i přes covid dál. Stačí mu sto metrů čtverečních

„V poradním sboru ředitelky školy pro kybernetickou bezpečnost je zapojeno na 30 partnerů z akademického prostředí, komerčních i státních subjektů. Podílejí se na pravidelném vzdělávání žáků Cyber Security Incubator, zajišťují souvislé odborné praxe pro žáky, vytvářejí scénáře pro výuku. Podporují další vzdělávání pedagogických pracovníků formou konferencí či webinářů. Pomáhají tak naplňovat roli školy, jako centra celoživotního učení,“ zmínil Roman Koláčný.

Projekty v číslech: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví BrnoProjekty v číslech: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví BrnoZdroj: MMR

Žáci školy sklízejí úspěchy v tuzemské soutěži v kybernetické bezpečnosti. „V prvním ročníku této soutěže zvítězil žák naší školy Jakub Smejkal z 1100 účastníků. Byl členem národního týmu, který se zúčastnil evropského finále. V letošním, již pátém ročníku, kterého se zúčastnilo 3700 žáků, máme opět zástupce v národním finálovém kole,“ uvedl vedoucí centra.

Ředitelka Olga Hölzlová: Bezpečnost na síti je u námi vyučovaných oborů klíčová

Olga HölzlováOlga HölzlováZdroj: Deník/Eva BártíkováJunior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT funguje od loňska na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno v Čichnově ulici. O novince, kterou se pyšní pouze dvě střední školy v ČR, jsme hovořili s ředitelkou výše zmíněné brněnské školy Olgou Hölzlovou.

Jak jste na myšlenku zřízení Junior centra excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při vaší škole přišli a čím je unikátní?
Naše škola byla společně se smíchovskou střední průmyslovou školou pověřena zpracováním a pokusným ověřováním vzdělávacího středoškolského programu Kybernetická bezpečnost. V této době byla zveřejněna výzva IROP Infrastruktura pro vzdělávání. Zpracovali jsme projektový záměr,jehož cílem bylo vybudování unikátního virtuálního výukového labu s videokonferenčním systémem v prostředí střední školy a také obnova a rozšíření síťového prostředí.

Projekt je koncipován jako propojení reálného prostředí a vzdělávacího zařízení s naprosto unikátním technologickým řešením, které v ČR neexistuje. Je vybudováno výukové prostředí pro žáky jak v prezenční, tak i distanční výuce, spustitelné odkudkoliv. Projekt byl financován dotací z EU s finančním příspěvkem zřizovatele školyJihomoravského kraje, přičemž evropská dotace byla kolem 34 milionů korun.

Co všechno zahrnovala realizace projektu?
Realizace projektu zahrnovala dodávku IT a stavební práce. Dodávka IT řešila vybudování konvergovaného prostředí (servery, datová úložiště) s implementovanou virtualizační vrstvou v prostředí laboratoře a školy, včetně zálohování, videokonferenčního systému, pracovního prostředí řešeného pracovními stanicemi na bázi tenkých klientů pro účely laboratoře.

Součástí IT dodávky byla také revitalizace a rozšíření přenosového prostředí školy v jejich 13 objektech (podle takzvaného Standardu konektivity). Šlo tedy o aktivní a síťové prvky LAN a Wi-Fi pro prostředí školy a laboratoře, systém ochrany a zálohy napájení UPS technologií školy a laboratoře, SIEM v prostředí laboratoře, IP telefonní ústřednu pro prostředí školy a zhotovení dokumentace systému řízení bezpečnosti informací.

Jak se zřízení centra promítlo do oborů, které u vás vyučujete?
Společný klíčovým tématem všech vzdělávacích programů naší školy je informační bezpečnost. Kromě oborů kybernetická bezpečnost a informační technologie má naše škola ve vzdělávací nabídce obory z oblastí telekomunikací, informační a zabezpečovací techniky, bankovnictví a pojišťovnictví, logistiky, bezpečnosti dat a poštovnictví. Tam je informační bezpečnost jedním z klíčových témat vzdělávání.

Brněnská vila Tugendhat
Vila Tugendhat oslavila 90 let. Jedno milionové tajemství střeží dodnes

Jak JCEKB a ICT funguje a kdo jej využívá?
Výukové prostředí mohou využívat všichni žáci a pedagogové školy. Do výuky v odborných učebnách labu se může zapojit současně 36 žáků online a 36 žáků prezenčně. Systém poskytuje stejné žákovské prostředí (programy, laby, testy, online archiv a archivace) spustitelné odkudkoliv. Žáci tak mohou vstupovat při distanční výuce bezpečně do rychlého a flexibilního IT prostředí bez ohledu na stav svých soukromých klientských zařízení.

Tento projekt vaší školy se dostal do finále soutěže IT projekt roku. Co to pro vaši školu znamená?
Je to ocenění odborné poroty České asociace manažerů informačních technologií. Uznání potvrzuje správnost naší cesty a je také uznáním práce všech, kteří se podíleli na přípravě i realizaci projektu. A touto cestou se také naše centrum dostane do povědomí široké veřejnosti a zvýší zájem o oblast informační bezpečností mezi veřejností.

Můžete prozradit něco z dalších plánů vaší školy?
Rádi bychom naše výukové laboratoře zapojili do výuky nejen našich žáků, ale i žáků našich partnerských škol. Prostřednictvím centra chceme nadále vzdělávat pedagogické pracovníky z celé České republiky v oblasti informační bezpečnosti, a to ve spolupráci se sociálními partnery naší školy. Samozřejmě mámei další plány, ale na to potřebujeme finanční prostředky. V současné době máme podané a připravené další projekty, ale uvidíme, jak vše dopadne. Cesta projektů z fondů EU je sice velmi náročná, ale jednaz možností, jak získat finanční prostředky na rozvoj školy podle našich vizí.

Zdroj: MMR