Výhodou školy je umístění budovy v klidném prostředí v blízkosti parku, který využívají učitelé pro teoretickou i praktickou výuku.

V teplých jarních i podzimních měsících mohou děti o přestávkách odpočívat na venkovním hřišti. K dispozici mají školní knihovnu, v níž najdou odbornou literaturu i pedagogové. Tělesnou kondici zvyšují žáci ve dvou tělocvičnách, na novém víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a florbalovém hřišti. Dochází i na místní zimní stadion.

Kromě osmnácti tříd se v budově nachází devět odborných učeben. Pro výuku informatiky, jazyků, hudební výchovu a další. Ve školní družině mohou zájemci hrát na flétnu, pracovat na počítači, či rozvíjet rukodělnou činnost. K dispozici mají i keramickou dílnu.

Anglický jazyk posilují s rodilými mluvčími, zahraničními studenty, kteří je navštěvují v projektovém týdnu zvaném Edison.

Děti se účastní plaveckého i lyžařského výcviku, jezdí do Anglie, do divadel, spolupracují s Ekocentrem. Zapojují se do výukového programu pro mladé hokejisty ve spolupráci s SHKm Hodonín.