„Pro výchovně vzdělávací práci využíváme světlé třídy vybavené moderním nábytkem i audiovizuální technikou. Žáky vyučujeme také v odborných učebnách. Jazykové, počítačové, přírodopisné a fyzikální,“ přiblížil ředitel školy Jakub Horňák. Škola se zaměřuje na ekologii. „Od roku 2003 jsme zařazeni do projektu s ekologickým zaměřením a získali jsme titul EKOŠKOLA. Na zahradě naší školy máme také vybudovanou učebnu v přírodě. Pro sportovní aktivity využíváme tělocvičnu i víceúčelové hřiště. V prostorách školní zahrady máme prvky sloužící ke cvičení, hrám i relaxaci,“dodal ředitel.

Žáci 1. B třídy Masarykovy základní školy Vracov s třídní učitelkou Marcelou Dubcovou a asistentkou Lenkou Niklovou
Naši prvňáci: Žáci ve Vracově se učí jazyky, oddechují na zahradě i hřišti

Žáci se vzdělávají i v zájmové činnost. Navštěvují Hudební, taneční a výtvarnou školu, jejímž zřizovatelem je Obec Prušánky. Výuka probíhá v prostorách školy. „Jsme školou, která je otevřená a přístupná moderním trendům při výchově a vzdělávání našich dětí,“ zakončil ředitel Jakub Horňák.