Na Apeninském poloostrově se očkuje vakcínou BioNTech/Pfizer od 27. prosince. V první vlně měla být podávána dvěma skupinám osob: těm nejslabší, tedy klientům domovu seniorů, a pracovníkům v první linii v boji s virem SARS-CoV-2. Podle posledních čísel dokázala Itálie už využít přes 73 procent obdržených vakcín.

Některé regionální hygieny si ovšem jednoznačná celostátní pravidla interpretovala se značnou mírou kreativity. Už po necelých třech nedělích očkovací kampaně se totiž ukazuje, že značnou část dávek obdržely osoby, které rozhodně ani do jedné z výše uvedených skupin nepatří.

Seznamy očkovaných si nyní velmi důkladně prohlížejí karabinieři z NAS, tedy policejní skupiny při ministerstvu zdravotnictví, která se specializuje na rozkrývání podvodů v tomto odvětví. K seznamům se dostal i italský deník La Repubblica.

K úterý 12. ledna bylo v Itálii očkováno proti covidu 720 tisíc lidí, z toho přes 560 tisíc pracovníků první linie a 50 tisíc seniorů. A k tomu 110 tisíc pracovníků nemedicínských, tedy úředníků, recepčních, údržbářů nebo kuchařek. Směrnice ministerstva pro první fázi očkování sice počítala s tím, že nevelká, ale potřebná část zdravotnické administrativy očkování rovněž obdrží, ale nikdo nepočítal s tak rozsáhlou výkladovou kreativitou.

Nezdravotnických pracovníků je naočkovaných více než seniorů

Ukazuje se totiž, že naočkovaných nezdravotnických pracovníků je dvakrát více než seniorů. Například v Kampánii, která je v Itálii dávána za vzor v rychlosti očkování, bylo již využito 70 tisíc dávek, ale jen 1,2 tisíce jich bylo pro seniory v domovech důchodců. 10 tisíc dávek obdržel nezdravotnický personál.

V Kalábrii dokonce nebyl očkován dosud ani jeden senior. Na Sicílii jsou počty velmi podobné těm kalabrijským. La Repubblica uvádí, že příklad přišel hned na začátku očkovací kampaně, když se první den nechal vakcinovat prezident Vincenzo De Luca, ačkoliv není zdravotníkem ani klientem domova seniorů.

Před víkendem v Itálii vybuchl další skandál, když v nemocnici Baggiovara v Modeně několik zdravotníků dalo vakcínu členům své rodiny. Jednalo se o nevyužité dávky, které zbyly ke konci dne. Místo, aby je shodně s předpisy zničily, dva lékaři a jeden medik naočkovali své příbuzné.

Kritika byla drtivá. Zvláštní komisař pro boj s epidemií Domenico Arcuri hovořil o přestupku proti zdraví i morálce, předseda oblastní vlády Emilia-Romagna o neodpustitelném aktu. Všichni tři zaměstnanci byli propuštěni. La Repubblica si ale klade dvě otázky: Nakolik je případ z Modeny v Itálii běžný a zda se mezi očkovaným nezdravotnickým personálem náhodou rovněž neobjevují nějací příbuzní.

Včera do Itálie, jako prvního státu Evropské unie, dorazila první várka očkovacích sér společnosti Moderna. Jedná se o 47 tisíc dávek, druhá dodávka je očekávána příští týden. Římská vláda určila hlavními odběrateli této vakcíny osoby starší 80 let.