Čistší voda v potocích a rybnících a kvalitnější voda pitná má být výsledkem obrovského projektu Střední Pomoraví. Deset navzájem propojených investičních akcí uskutečnil podnik Vodovody a kanalizace Hodonín za vydatné podpory Fondu soudržnosti Evropské unie.

Rozkopaná Národní třída v Hodoníně, kde Vodovody a kanalizace (VaK) obnovovaly kanalizaci, byla z celého projektu nejviditelnější. Nejvíc peněz šlo ale do modernizací čistíren odpadních vod. Obyvatele obcí napojených na vodní zdroje ve Bzenci–Přívozu a Moravské Nové Vsi pak především potěší, že kvalitnější by měla být i pitná voda.

„Byla to historická šance, jak v krátké době provést masivní obnovu naší vodohospodářské infrastruktury,“ vysvětlil ředitel Vodovodů a kanalizací Pavel Koubek, proč se podnik pustil do projektu v hodnotě pětatřicet milionů eur. Více než polovinu, tedy osmnáct milionů, přitom získal z evropských peněz.

A co bylo součástí projektu? Nejdražší byla rekonstrukce čistíren ve Bzenci a v Hodoníně. Zmodernizované čistírny mají rovněž ve Veselí nad Moravou, Ratíškovicích a Strážnici, kam byly svedeny odpadní vody také z Petrova. Kanály zde byly donedávna doslova cítit.

Za zápach mohly kanály

„Doposud jsme jí měli odkanalizovánu asi čtvrtinu obce a dešťová kanalizace navíc končila v Radějovce,“ řekl starosta Petrova Ladislav Krůtil, podle něhož se životní v obci prostředí výrazně zlepšilo.

Rekonstrukce kanalizace se kromě Hodonína uskutečnila i ve Veselí. Stavebníci zde museli postupovat moderní bezvýkopovou technologií, aby nenarušili ráz zámeckého parku. Modernizace prameniště v Moravské Nové Vsi a úpravny vody ve Bzenci–Přívozu pak zajistí vyšší zásoby i kvalitu pitné vody pro sto deset tisíc obyvatel bývalého hodonínského okresu a některých okolních obcí.

„Ve Vracově vzniká ještě jeden vodojem pro dvanáct tisíc krychlových metrů vody. Jako dodavatelé tak budeme mnohem odolnější vůči vnějším podmínkám jako je počasí,“ vysvětlil Koubek.

V současné době jsou už všechny stavby ukončeny a probíhá na nich zkušební provoz.

Součástí celé akce byla také výtvarná soutěž pro děti, do které se zapojilo jedenáct základní škol a sešlo se dva a půl tisíce prací.

„Chtěli jsme, aby si děti uvědomily, že voda je pro život jednou z nejdůležitějších věcí,“ zdůvodnila vypsání soutěže členka představenstva společnosti a hodonínská místostarostka Milana Grauová.

Výsledky soutěže jsou teď umístěny ve výstavních sálech Masarykova muzea v Hodoníně. Tam jsou k vidění také předměty, které během výkopových prací vytáhli ze země archeologové.

Autoři: MIREK PECHURA
BARBORA LAHOVÁ