„Děkuji všem, kteří přišli darovat na naše transfuzní oddělení v projektu 450ml naděje. Děkuji také těm, kteří přišli a z nějakého důvodu darovat nemohli. Doufám, že se opět setkáme při dalších odběrech krve na našem oddělení,“ sdělila primářka Jitka Hovadíková Kujíčková.