Ambrozkovi nejvíc vadí, že rada o tom nejednala se zastupiteli.

Rada zplnomocnila starostu k výběru sedmačtyřiceti milionů korun z portfolia, které Hodonínu spravuje Investiční kapitálová společnost Komerční banky. Jaké cenné papíry si pod portfoliem představit?
Je to majetek ve výši sedmadevadesáti milionů korun, který spravuje vybraná kapitálová společnost formou schválenou městem. Ta se snaží v pravý čas nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy či peněžní prostředky tak, aby byl výnos co nejvyšší.

Jak vznikla tato železná rererva a k čemu měla sloužit?
Vznikla v roce 2000, kdy města prodávala akcie energetiky a plynáren, jež předtím získala v privatizaci. Některé radnice peníze utratily hned, naše zastupitelstvo rozhodlo udělat z nich rezervu. Ze dvou důvodů. Jednak se předpokládalo, že vynesou procentuálně víc, než kolik město platilo za úroky čerpaných úvěrů, a druhý důvod byl, že vznikne rezerva na mimořádné situace či investice. Jak se bude s penězi nakládat, byla vždy záležitost celého zastupitelstva.

Jaký byl původní vklad města a jak se ho podařilo zhodnotit?
Původní částka byla devadesát milionů korun, na té hladině byla udržována i v dalších letech. To znamená, že pokud z ní vznikly výnosy, použily se na úhradu úroků z úvěrů. Myslím, že v posledních pěti letech se nechávaly peníze ležet a dnes je ta hodnota asi sedmadevadesát milionů. Průměrné zhodnocení za celé to období je kolem tří procent, což není žádný zázrak. Největší propad vznikl kvůli krizi v posledních třech letech. Dřív se výnos držel kolem pěti procent, což plnilo očekávání.

Říkal jste, že dříve bylo rozhodování o portfoliu věcí celého zastupitelstva, nyní o výběru jeho poloviny rozhodla jen rada. Je to běžné?
Je v její kompetenci nakládat s prostředky, aniž by samozřejmě rozhodovala o jejich utrácení. Možná je to tím, že v radě je většina těch, kteří nebyli v zastupitelstvu před těmi lety, ale u tohoto pokladu města bylo vždy zvykem ,a považuji to za slušnost, že byl se změnami seznámený minimálně finanční výbor, který však momentálně zrušili. Ten sled kroků rady je zvláštní. Nic by nepokazila, kdyby věc projednávala v orgánech města. Osobně jsem vždy zastával názor, že nemá cenu portfolium držet za každou cenu, pokud není zhodnocení kdovíjaké a prostředky jsou v této chvíli potřeba například na spolufinancování evropských dotací. Ale bylo by mi jako opozičnímu zastupiteli příjemné, kdyby s námi o tom někdo diskutoval a seznámil nás s plány.

Nové vedení chce s odvoláním na rozložení rizika uložit peníze na termínovaný účet. Je to krok pro město vhodný a výhodný?
Vhodný určitě ano. I ta diskuze před lety byla o tom, aby riziko bylo co nejmenší a výnos byl slušný. Proto jsme vždy prosazovali nejkonzervativnější způsob zhodnocování, což určitě tyto termínované vklady jsou. Převést na ně peníze, by ale mohla i ta současná kapitálová společnost. Není nutné peníze vybrat, pokud s nimi není konkrétní záměr, který ale zatím neznám. A jestli je to výhodné? To dopředu nikdo nemůže zaručit.

Je pravda, že meziroční výnosy z portfolia se snižují a loňský výnos je stejný jako úroky z termínovaného vkladu, tedy dvě a půl procenta, čímž také výběr peněz odůvodňuje radnice?
V roce 2009 bylo zhodnocení skoro šest procent, loni to bylo dva a půl a v roce 2008 byl výnos dokonce minusový kvůli znehodnocení dluhopisů islandské banky, takže to spíše kolísá. A loňský výnos byl opravdu nižší, než se dá asi dnes získat na termínovaných vkladech. Jen co čtu v novinách, jsou mimořádné nabídky i přes tři procenta.

Opoziční zastupitelé se podle reakcí v médiích obávají, že výběr portfolia je mezikrok k tomu, aby se peníze použily na investiční akce a utopily se v zakázkách. Sdílíte tyto obavy?
Nenazval bych to obavou. Nikdy jsem nebyl zastáncem toho, držet portfolium za každou cenu. Samozřejmě by mělo být zachované, že peníze půjdou na mimořádné rozvojové akce, například na rozvoj lázeňství, podporu výstavby rodinných domů, zaměstnanost či rozvoj cestovního ruchu. Nejsem podezřívavý. Z toho, co se dočítám, se domnívám, že chtějí rozložit riziko a případně získat více prostředků pro město. Nemyslím si, že by to byl nutný mezikrok pro použití peněz, protože z Komerční banky se daly získat poměrně rychle. Na druhou stranu mě mrzí, že to s nikým nekonzultovali a neprojednali a udělali ve chvíli, kdy se zruší finanční výbor. Jsou to možná zbytečné chyby, které stávající vedení dělá, a vzbuzuje tím podezření.

Existuje nějaká pojistka, aby se peníze nedaly zneužít?
Zastupitelstvo rozhoduje šestnácti hlasy, jimiž stávající koalice či účelové spojenectví disponuje. A pokud se rozhodnou peníze použít na cokoliv a odhlasují to šestnácti hlasy, tak to tak bude. Považoval bych za moudré i u stávajícího vedení radnice, aby to u takové věci, která byla vždy konsenzem a minimálně prošla diskuzí, bylo i při případném použití portfolia. Ale nechci předjímat, protože nic o tom v prohlášeních radnice zatím není.