„Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že úřad nepostupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení," uzavřel posouzení případu Rafaj a také zrušil třicetitisícovou pokutu. Především ale poukázal na to, že nedošlo ani nemohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky kvůli dodatečné změně v zadávacích podmínkách.

Místostarosta města a garant právního odboru Vítězslav Krabička k tomu uvedl, že vedení radnice se tak řídí usnesením zastupitelstva z letošního března, na jehož základě se už také podepsala smlouva s vítězem výběrového řízení. „Takže se jde do výstavby jednadvaceti bytových jednotek, peníze na ně se už dříve v rozpočtu schválily," potvrdil místostarosta.

Se stavbou tak může firma konečně začít. „Staveniště jsme předali devětadvacátého září. Na zakázku mají dvě stě kalendářních dnů," sdělil vedoucí radničního odboru investic a údržby Jaroslav Hortvík.

Do konce října má Hodonín také prodloužený termín na doložení všech podkladů včetně smlouvy na ministerstvu pro místní rozvoj, které dotačně komunitní domy seniorů podporuje. Město z těchto zdrojů očekává dotaci třinácti milionů korun. Státní podporu mělo přislíbenou.

Na jaře příštího roku by tak mělo být připravených jednadvacet podporovaných bytů, které budou v prvním až třetím nadzemním patře. Každá bytová jednotka má mít předsíň, společnou koupelnu s toaletou a obytný prostor s kuchyňským koutem. K bytům mají být v suterénu také sklepní kóje, prádelna se sušárnou a pohybové centrum.

Budoucími nájemníky bytů v komunitním domě seniorů budou moci být podle dotačních podmínek lidé starší šedesáti let, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice.