Že bychom objevili pozůstatky původního dřevěného hradu? Takovou otázku si nyní kladou archeologové, kteří před pár dny zahájili záchranný archeologický průzkum na veselském zámku. Pokud by vykopávky potvrdily, že odkryté konstrukce, zdi a zachovalé dřevěné kůly pocházejí skutečně ze třináctého století, jednalo by se o unikátní nález.

„Na místě zámku stával hrad, o němž máme první písemnou zmínku k roku 1261 v predikátu břeclavského komorníka Sudomíra. V souvislosti s přípravou objektu na rekonstrukci začala i první etapa záchranného archeologického výzkumu. Tuto etapu představuje začištění dosažené úrovně a její kresebná, písemná a fotografická dokumentace,“ píše se na oficiálním webu společnosti Archaia, která průzkum provádí. O svém objevu ale archeologové zatím nechtějí moc mluvit. „Máme dohodu s investorem, že až se věci dostanou do určité fáze, tak se o nich bude informovat navenek,“ řekl pouze ředitel Archaie David Merta. Pokud není průzkum hotový, nechce dělat z vykopávek senzaci ani architekt Jiří Soukup, autor projektu, podle nějž se má zámek postupně proměnit ve čtyřhvězdičkový hotel. „Je to domněnka, nálezy nejsou datované, úlomky keramiky jdou teprve do laboratoře,“ uvedl Soukup. Více se podle něj lidé dozvědí, až budou mít ucelenější informace. „Mohlo by to být do dvou, tří týdnů,“ doplnil.

Podle Františka Kostroucha z Masarykova muzea v Hodoníně čeká archeology spousta překvapení. „O veselském hradě, který předcházel dnešnímu zámku, se toho totiž moc neví. Výzkum by měl být převratný,“ domnívá se. V místě zámku je podle archeologa vysoká hladina vody a předpokládá tedy, že bez přístupu vzduchu by se mohly zachovat organické materiály, jako jsou dřevo, kůže a podobně. I Jaromír Míčka z památkového ústavu v Brně by považoval pozůstatky vodní tvrze za unikátní nález. „Už v devadesátých letech, kdy se na zámku opravovala statika, bylo zřejmé, že jsou zde pozůstatky po předchůdcích, ale na bližší průzkum nebyl čas ani peníze. Na druhou stranu jde o rozlivové území Moravy, kde jsou velké nánosy štěrku a množství archeologických vrstev, takže kde se kopne, něco se najde,“ míní památkář. „A je jen dobře, že tu působí profíci z Archaie,“ doplnil.

Do současné klasicistní podoby přestavěli zámek jeho poslední majitelé, rod Chorinských, kteří o něj přišli vyvlastněním v roce 1945. Následně si zámek různě upravovali jeho další uživatelé. Dnes patří společnosti Wessels, která usiluje o jeho opravu a nové využití.

Už součástí architektonické studie podle Jiřího Soukupa bylo, že v objektu bude muzejní expozice. „Bude vypovídat jednak o historii zámku, jednak o objevech, které se najdou při průzkumu,“ upozornil architekt.