Mezi kostelem a bývalou hřbitovní zdí odkryli kostru nedospělého člověka s bronzovým barokním medailonkem, který zde byl pohřben zhruba na počátku osmnáctého století.

Předpokládají, že hroby se v těchto místech vyskytují i v dalších úrovních do hloubky zhruba dva a půl metru. Nejpočetnější skupinu nálezů však tvoří zlomky keramiky - hrnců, džbánů, mís a pohárů.

Nechybí ani mince, kovové hroty šípů do kuší, olověné kulky, hřebíky, kroužky nebo podkovy. Ze stavební keramiky archeologové nalezli fragmenty střešní krytiny a cihel. Na jedné cihle je dokonce patrný otisk psí tlapy.

Archeobotanický materiál ze spáleniště odešlou na rozbor, který by měl ukázat, co zde lidé pěstovali a jedli.