Zlomky pravěkých keramických nádob, další mince a zahloubené objekty, fragmenty železářské nebo kovářské strusky, ale i zvířecí kostry. Tak by se daly shrnout čerstvé novinky ze záchranného archeologického výzkumu, který od minulého týdne probíhá na Masarykově náměstí v Hodoníně. K předchozím nálezům z období středověku a novověku tak přibyly i úlomky keramiky z pravěku. Velmi překvapivé jsou zachovalé zvířecí kostry.

"V hloubce cca sto dvacet centimetrů pod dnešní dlažbou jsme našli asi patnáct až dvacet střípků z pravěku. Máme tu také čerstvě vypreparovanou kostru zvířete. Zatím však nevíme, o jaké zvíře jde. To určí až osteoložka," sdělil archeolog Masarykova muzea František Kostrouch.

K předchozím nálezům přibyly také další mince, patrně pozdně středověkého stáří, jamky a žlábky, kanál, který mohl vést k bývalému hradu, ale i kovářské strusky.

"Je překvapivé, že jsme strusku našli v místě náměstí. Tam bychom ji neočekávali," uvedl Kostrouch.

Struska by mohla být například pozůstatkem činnosti kovářů, kteří na náměstí mohli provozovat své řemeslo. Výzkum bude pokračovat i příští týden, ale v některých místech už archeology střídají stavebníci, kteří prozkoumané plochy zalévají betonem.