Ohledně přestavby a oprav se k tématu vyjádřil architekt Vladislav Králíček. „Studie poukazují na vytvoření komunitního centra pro aktivity Jazz klubu a koncertů. Zároveň chceme, aby byl areál využívaný pro různé další aktivity a pro děti a jejich kroužky," uvedl architekt.

Návrh studie počítá s tím, že zůstane zachovaný hlavní sál a zvětší se prostor kavárny. „Do objektu se snažíme zasahovat co nejméně, aby investice nebyla rapidně vysoká," upozornil Králíček a dodal, že dopracovává studii, ve které je navržený nový krov a údaje o novém způsobu vytápění budovy. „ Zmenšili jsme kapacitu sálu na dvě stě lidí," dodal.

Podpořila ho také zastupitelka Hana Bednaříková s tím, že podle technického a statického posouzení je třetina objektu napadená hmyzem. „Vlhkost objektu, opadané omítky, plochá střecha, která tvoří plísně na stropech. Je toho hodně co spravovat. Při posouzení bylo doporučené objekt podřezat," sdělila Bednaříková. Navrhla také výstavbu nového plotu kolem areálu, který chátrá.

Oba odborníci se shodli 
v tom, že stěny z režného zdiva zůstanou zachované pro dobrou akustiku. Předložili také návrh baru a zahrady, kde jedním z požadavků byl bezbariérový přístup. „Taneční parket se tím bude muset snížit o třicet centimetrů, aby byla rampa uskutečnitelná," doplnil informace Králíček.

Kyjovský starosta František Lukl uvedl, že v březnu následujícího roku by se měl udělat další krok. „Vyřešíme finanční možnosti těchto návrhů," sdělil.