Obvodní báňský úřad v Brně předběžně zamítl návrh na stanovení dobývacího prostoru, který firma pro těžbu potřebuje. „Náš úřad vydal koncepci rozhodnutí, proti které lze vznést námitky. Na devětadevadesát procent rozhodnutí zůstane totožné, tedy to, že se návrh žadatele zamítá. Proti tomuto rozhodnutí se může kdokoliv odvolat, ale spíše předpokládáme, že žadatel stáhne návrh a vypracuje nový, který opět předloží k posouzení," uvedl mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek.

Postoj báňského úřadu vítá Hana Habartová, starostka Moravského Písku, který se již několikrát proti těžbě postavil. „Samozřejmě jsme nadšení a spokojení, že to směřuje k zamítnutí záměru. Jde ale zatím jen o koncept, takže čekáme na konečné vyjádření," řekla starostka.

Zastupitelé Moravského Písku, stejně jako zástupci dalších téměř šedesáti obcí, hlasovali proti těžbě. Mají obavy z ohrožení unikátního a jednoho z největších zdrojů pitné vody v republice, který se nachází blízko místa plánovaného bagrování. Tamní dobývání štěrkopísku by podle odpůrců mohlo ohrozit zřídla pitné vody až pro sto čtyřicet tisíc lidí především hodonínského okresu.

Báňský úřad ve svých materiálech navíc poukázal na neschválení těžby krajskou hygienou a krajskými vodaři. „Nebylo možné potenciální vlivy těžby na veřejné zdraví vyhodnotit, neboť není možné konkretizovat, jaké druhy látek a v jakém množství mohou být po odkrytí hladiny do podzemní vody vneseny. To však neznamená, že riziko neexistuje, ale naopak že závažnost, rozsah a důsledky na zdraví populace nelze předjímat," sdělila hygienička jihomoravské Krajské hygienické stanice Jaroslava Švarcová. Riziko kontaminace by podle ní bylo velké při povodních.

Těžební společnost Františka Jampílka ze středních Čech nyní požádala báňský úřad, aby přerušil řízení. „Podali jsme odvolání proti usnesení ministerstva zdravotnictví, kterým pověřilo jihomoravskou hygienu funkcí dotčeného orgánu státní správy ochrany veřejného zdraví v tomto řízení. Z pohledu umístění navrhovaného prostoru je dotčeným orgánem hygiena Zlínského kraje, která k tomu vydala souhlasné stanovisko," namítl zástupce těžařské firmy Pavel Josefus.
Zástupce zároveň uvedl, že pokud báňský úřad řízení přeruší, bude se ještě čekat na výsledek odvolání na resortu zdravotnictví. Další kroky v kauze se tak dají očekávat zřejmě až v příštím roce, zvláště když ministerstvo zřejmě ke konci měsíce změní šéfa.

Za obce bojující proti těžbě se postavil také Jihomoravský kraj, jehož dosluhující hejtman Michal Hašek na květnovém jednání v Moravském Písku slíbil, že kraj zajistí nezávislý odborný posudek, který se bude týkat ochrany zdejších vodních zdrojů. „Zpracovatel předal krajskému úřadu znalecký posudek, teď ještě bude připomínkován," dodala v pondělí mluvčí jihomoravského krajského úřadu Eliška Holešinská Windová.

PETR TUREK
VOJTĚCH TRUBAČÍK