„Rozsudek soudu prvního stupně jsme potvrdili,“ informoval mluvčí pražského Vrchního soudu Jan Fořt.

Bartoš, který se o své spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou dozvěděl koncem července 2008 z médií spolupráci se státní bezpečností vždy popíral. „Vědomě jsem nespolupracoval s žádnou takovou složkou, mám čisté lustrační osvědčení a z hlediska lustračního zákona jsem naprosto bezúhonný člověk,“ hájil se tehdy poslanec Bartoš.

Že se jeho jméno objevilo v protokolech, si vysvětloval tím, že na vojně sloužil u raketového útvaru, jenž měl vysokou míru utajení. „Kontrarozvědka útvar navštěvovala a zřejmě si mě vyhlédla jako člověka, se kterým je možné mluvit,“ domníval se. Jestli konkrétně za ním někdo přišel, si ale nepamatuje. „Ti lidé se nepředstavovali, podle vojenských řádů když za vámi přijde vyšší šarže a něco se zeptá, tak s ním mluvit musíte,“ řekl. V minulosti musel Walter Bartoš vysvětlovat, proč pět dní před Sametovou revolucí podal přihlášku do komunistické strany. „Chtěl jsem doporučení na doktorát, ale členem jsem se nikdy nestal,“ vysvětlil Bartoš.

ZUZANA ČERNÁ
JANA RYBOVÁ