Veselí si se svou lodí vytypoval Luboš Dejdar z České Třebové už dříve za výhodné místo uprostřed moravské vodní cesty a tím také jako startovací bod pro průzkum kanálu jak směrem do slovenské Skalice, tak na druhou stranu do Otrokovic. „Není divu, že kapacitou nedostačuje rok od roku atraktivnějšímu Baťovu kanálu a díky službám, co nabízí, je zejména na noc pro velký zájem problém zde kotvit,“ přiblížil předchozí zkušenosti z veselské laguny Dejdar.

Právě vyčerpaní kapacity vedlo k rozšíření přístavu. Někdejší přístaviště, které zcela zaplnilo jedenáct plavidel, se za poslední dva roky výrazně proměnilo. Pod novým kapitanátem mohou připlouvající využít nové servisní centrum a navíc zde zaparkuje až pětatřicet lodí. „V lednu 2020 jsme zahajovali stavební práce a nyní po šestnácti měsících je přístav v novém kabátě,“ řekl Lubomír Fojtů, šéf republikového Ředitelství vodních cest ČR, investiční organizace státu a provozovatele přístavu.

Jeho přístavní bazén se tak rozšířil. Západní část tvoří nové betonové molo s můstky pro přistání dvou velkých osobních lodí. Ve východní části je plovoucí molo ocelové konstrukce s dřevěnou pochozí plochou, uložené na betonových plovácích. „Každé z plavidel má k dispozici břehové připojení na elektrickou energii a pitnou vodu,“ přiblížil Fojtů s tím, že případné povodně mají všechny lodě bezpečně přečkat u plovoucího mola.

To je vedené ocelovými červenobílými troubami, takzvanými dalbami, až do úrovně hladiny nejvyšší povodně. „Chtěl bych vyzdvihnout, že v přístavu je nyní servisní centrum pro lodě, které se zde nejen zbaví odpadů, ale také bezpečně natankují pohonné hmoty, poprvé na Baťově kanále bezúkapovou pistolí z čerpací stanice na břehu, nikoliv pomocí kanystru jako doposud,“ upozornil šéf Ředitelství s tím, že loni za stavebních prací, kdy byla pouze omezeně přístupná jen třetina přístavu, do něj během dne připlulo 1000 lodí a 900 dalších zde přenocovalo.

Město si letos vzalo na starosti to, co se týká městských pozemků. „Tedy celou část poloostrova mezi lagunou a Baťovým kanálem. Ve chvíli, kdy do přístavu dorazí turista, najde tady veškeré zázemí, od kempu, sociálního zázemí, grillpointu či dobíjení,“ přiblížil veselský starosta Petr Kolář.

Hosté v nové Přístavní ulici mohou využít i nových parkovacích míst pro auta, laviček pro posezení, chodníku, veřejného osvětlení i přestěhovaného workoutové hřiště. Blízko něj nejen zaujmou nové podzemní kontejnery na tříděný odpad. „Na plast a papír mají objem pěti kubíků a kontejner pro sklo tři kubíky,“ prozradil místostarosta Pavel Bouda.

Letošním rokem ale příliv novinek neopadá. Od příští sezony by totiž návštěvníci veselského přístavu měli využívat i služeb nového informačního centra jen pár metrů od kotvících lodí. Další modernizaci má v plánu Povodí Moravy, které s ní chce začít ještě letos u nedalekého nápustného stavidla.

K tomu nejzásadnějšímu má pak Ředitelství vodních cest přistoupit za čtyři roky, kdy by měl začít vznikat devítikilometrový plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy. Kromě zajištění alternativní trasy má přinést rozšíření nyní modernizované přístavu o dalších 46 stání, o přístaviště v místní části Zarazice a jedinečné lodní zdvihadlo. „V rámci České republiky jde o unikátní technice řešení s minimálními nároky na proplavovací vodu,“ upozornil Fojtů. Rozšířený přístav by měl i s druhou stranou laguny nabídnout v roce 2026 dokonce 81 stání. Tím by se Veselí nad Moravou podle Ředitelství stalo největším rekreačním přístavem v Česku.