Koryto řeky Radějovky nedaleko Rohatce v současnosti zahrazuje mohutná štětová jímka, v níž pracovníci budují plavební komoru neboli zdymadlo. Základová deska zařízení má k sedmadvacátému březnu vybetonované čtyři ze šesti dilatačních celků. Součástí projektu je také kompletní rekonstrukce přilehlého Sudoměřického jezu.

„Projekt počítal s tím, že napřed opravíme jez a vodu mezitím budeme převádět přes samostatnou jímku plavební komory. To by však vedlo ke stísněné logistice a riziku rozplavení základové spáry pod komorou, a proto jsme po dohodě s investorem vymysleli jiné řešení. Oba objekty budujeme souběžně v jedné velké jímce a vodu převádíme bočním obtokem,“ vysvětlil Lubomír Mik ze společnosti Metrostav DIZ, který je vedoucím projektu.

Připustil, že změna projektu jímky způsobila na začátku mírné zdržení. „Předpokládáme však, že nové řešení zrychlí postup další výstavby tím, že oba objekty budou prováděny současně. První zvýšené průtoky v řece Moravě již prokázaly, že jímka funguje dobře a stavbu plavební komory neohrozily,“ řekl Mik.

Jelikož středem koryta vede státní hranice se Slovenskem, staveniště se rozkládá na území dvou států. „Stavba má několik povolení na Slovensku i v Česku. Kvůli odlehlosti inženýrských sítí na české straně jsme využili napojení na elektřinu přes blízké slovenské přístaviště Skalica. Naopak obslužné asfaltové komunikace nám Slováci nepovolili využívat, a tak jsme k zásobování stavby museli přizpůsobit polní cestu od silnice I/55,“ popsal vedoucí projektu.

Základy dokončí přes následující měsíce

V následujících měsících stavbaři dokončí základy, aby v létě navázali postupnou betonáží samotné plavební komory a jednotlivých záběrů jezu. Komora s užitnou délkou osmatřicet a půl metru a šířkou 5,3 metrů umožní překonat spád 2,7 metru.

Architektonické řešení vodního díla odkáže svou barevností na Rohatec a Sudoměřice. Během dubna přitom stavbaři umožní napuštění této části kanálu tak, aby mohla v tradičním termínu prvnímu května začít sezona.

Autobusové nádraží v Kyjově a jeho nejbližší okolí.
VIDEO: Kyjov řeší bezpečí u nádraží. Alkohol, žebrání a drogy zakáže vyhláška

Na zbývajících součástech projektu pracuje společnost SWIETELSKY stavební. Na starosti má rozšíření a prohloubení osm set metrů dlouhého úseku říčky Radějovky, výstavbu dvou mostů a také vytvoření rozsáhlého biokoridoru s rozlohou téměř čtyřiadvacet hektarů.

„Baťův kanál vybudoval podnikatel Tomáš Baťa v letech 1934 až 1938. Uměle vytvořená vodní cesta s délkou dvaapadesát kilometrů spojila Otrokovice se Sudoměřicemi a sloužila především k přepravě nákladů. Dnes je její význam již výhradně turistický,“ připomněl mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana.

U přístavu se lodě otáčely

Protože se však v minulosti nepodařilo splavnit kanál do Rohatce či Hodonína, lodě se musely u přístavu Skalica otáčet a plout zpět. „Díky nyní budovanému zdymadlu budou pokračovat až do Hodonína, což otevírá plavební turistice v regionu úplně nové obzory,“ doplnil Mana.

Stavbu řídí jako investor Ředitelství vodních cest. Smluvní cena dosahuje celkem na 339,8 milionů korun bez daně. Náklady pokrývá Státní fond dopravní infrastruktury.

Obří kraslici obklopily uprostřed kyjovské okružní křižovatky právě kvetoucí narcisy.
VIDEO: Dvoumetrová kraslice zpestřuje průjezd Kyjovem, vítá jaro a Velikonoce

Výstavba začala loni v létě a má skončit příští rok v listopadu. „Investor již připravuje několik navazujících projektů. Jedním z nejdůležitějších bude nový velký bazénový přístav Hodonín,“ dodal mluvčí.