Deník o výrazných změnách týkajících se Baťova kanálu pravidelně informuje. Díky prodloužení jeho splavnosti a propojení s řekou Moravou by v budoucnu měly lodě doplout z Otrokovic až do Hodonína.

Stavbu řídí jako investor Ředitelství vodních cest. Smluvní cena dosahuje celkem na 339,8 milionů korun bez daně. Náklady pokrývá Státní fond dopravní infrastruktury. Zcela hotovo má být příští rok.

Debata Deníku s hejtmanem Janem Grolichem
Opravy silnic i peníze. Deník debatoval s hejtmanem Grolichem, podívejte se