Baťův kanál čekají opravy. Dvě z toho vyjdou na deset milionů korun. „Po plavební sezoně začnou rekonstrukční práce z dotací ministerstva zemědělství. Jednou z nich je oprava hráze ve Veselí nad Moravou, také bude pokračovat čištění úseku Veselí nad Moravou – Vnorovy a bude se opravovat úsek Baťova kanálu od přístaviště ve Strážnici zhruba po čistírnu odpadních vod,“ nastínil ve zkratce plánované opravy ředitel Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu Vojtěch Bártek.

Ten práce na Baťově kanále vítá. „Chceme, aby se oprav udělalo vždy co nejvíce, na druhou stranu je pro nás důležité, aby plavební sezona byla co nejdelší, to znamená, aby do ní práce nezasáhly,“ řekl.

K tomu by dojít nemělo, protože investorská firma, Povodí Moravy, plánuje, že opravy začnou v říjnu a skončí do konce roku. „První z oprav bude vyčištění Baťova kanálu od nánosů v přibližně jeden a půl kilometrovém úseku od přístaviště Strážnice směrem k Petrovu. Předpokládáme, že tam odtěžíme zhruba deset tisíc kubíků nánosů,“ přiblížil Pavel Bíza z útvaru mezinárodních vztahů a marketingu Povodí Moravy. Čistit kanál se bude pomocí sacího bagru a vytěžená zemina skončí uložená na zemědělských pozemcích v blízkosti kanálu.

Druhá, mnohem rozsáhlejší stavba, čeká vodní cestu přímo ve Veselí nad Moravou, a to v úseku mezi plavební komorou až silničním mostem. „Zde také odstraníme nánosy z profilu kanálu, opravíme opevnění svahu a provedeme jílocementové těsnění hráze kanálu a toku Struha v celkové délce zhruba dvě stě třicet metrů, kde za povodňových průtoků docházelo k průsakům,“ popsal Bíza.

Bez omezení

I tyto práce by Povodí Moravy mělo provádět od října do konce roku. „Opravy by neměly nijak omezit provoz přístaviště, protože už bude po sezoně,“ uvedl místostarosta Veselí nad Moravou Vilém Reichsfeld. I když lodě mohou za pěkného počasí vyplout i v listopadu, provozovatelé plavidel i návštěvníci vodní cesty se budou muset úpravám přizpůsobit. „Rozumíme tomu, že opravy nemůžeme nechat na listopad a prosinec, kdy už by jejich provedení mohlo zabránit počasí,“ uvedl Bártek.

Celkové náklady na obě stavby se vyšplhají na přibližně deset milionů korun. Povodí Moravy na ně získalo dotaci z ministerstva zemědělství. Kromě těchto dvou oprav se na Baťově kanále plánuje ještě oprava koryta v úseku Sudoměřice – Petrov. Přestože podle Bártka jde v tomto místě, kde se při povodních sesypalo asi deset metrů hráze, o havarijní stav, na opravu se podle Bízy zřejmě dostane až v roce 2011 v rámci odstraňování povodňových škod z roku 2010.

Opravy na Baťově kanále se podle Vojtěcha Bártka provádějí průběžně. „Každý rok něco. Srovnal bych to s prácemi na silnicích. Samozřejmě větší akce jdou více vidět, než když správa a údržba silnic seče trávu podél cest. Podobné je to na vodní cestě, ty menší opravy nejdou tolik vidět. A navíc se dělají hlavně mimo sezonu, takže se o nich obvykle ani neví,“ dodal.