Soutěž pro mladé příznivce výpočetní techniky pořádá Střední odborná škola Strážnice s cílem podchytit zájem dětí o tento perspektivní obor.

Letošní ročník se od předchozích trochu lišil. „Především došlo k posunu termínu odevzdání prací až na měsíc leden, místo původního listopadu. Tímto krokem se snažili pořadatelé vyjít vstříc požadavkům učitelů základních škol, jejichž žáci tak získali více času na přípravu kvalitnějších prací,“ informoval za organizační tým soutěže Jaroslav Velísek.

„Druhou změnou byl výrazný nárůst počtu soutěžících z řad žáků osmých ročníků, v důsledku čehož bylo rozhodnuto hodnotit odděleně práce osmáků a deváťáků,“ doplnil za organizační tým Jaromír Kuchyňka.

Práce, které žáci do soutěže odevzdali, se hodnotily ve dvou kolech. V tom prvním odevzdané práce posoudily komise, složené z učitelů odborných předmětů pořadatelské školy. „V druhém, finálovém kole, žáci i jejich týmy v samostatných vystoupeních prezentovali své práce před porotou, složenou ze zástupců základních škol, jejichž žáci se soutěže zúčastnili a učitelů odborných předmětů Střední odborné školy,“ doplnili organizátoři.

V kategorii tvorba webových stránek si nejlépe vedl Blerand Osmani ze Základní školy Očovská v Hodoníně. Při tvorbě prezentací uspěla za osmé ročníky nejlépe Andrea Židlická ze Základní školy Vančurova Hodonín, za deváté ročníky pak Roman Adámek ze Základní a Mateřské školy Bzenec. Ocenění se dočkali všichni účastníci.