Na celkem devíti stanovištích se po celý den děti seznamovaly s nástrahami, které na ně číhají za dveřmi domovů. Akce byla zaměřená na prevenci proti návykovým látkám, šikaně, kriminalitě či dopravním nehodám.

„Touto akcí jsme chtěli také vytvořit aktivní integraci žáků všech typů škol a vytvořit kladný vztah dětí k veřejným institucím,“ uvedla garantka projektu Wieslawa Janglova. Závěrečného Běhu zdraví se zúčastnily téměř dvě stovky žáků.

„Při všech aktivitách jsme kladli důraz na praktické dovednosti a jejich aplikaci,“ dodala Janglova.