Tyto práce si v těchto dnech vynutily uzavření tamní cyklostezky v úseku dlouhém téměř třináct set metrů. „Podél cyklostezky vede v celé délce cyklostezka Ždánka, jejíž uživatelé jsou spádem větví, v krajním případě i kmenů, ohroženi na zdraví a na životě,“ přiblížila hlavní důvod pro současný řez starostka Dražůvek Klára Čudrnáková.

Omezení na cyklostezce je naplánované do dvanáctého března. Do té doby by mělo jít k zemi jedenáct starých, proschlých i jmelím napadených topolů, u dalších třiapadesáti stromů má odborná firma provést sesazení korun na úroveň kosterních větví. Následovat má v termínu do jednoho roku náhradní výsadba.

Přestárlé topoly vysazené zřejmě už v šedesátých letech minulého století kolem zdejší, dnes už zaniklé železniční trati, nahradí pestřejší směs dřevin. A to duby letní, vrby bílé, olše lepkavé či jilmy vazy. Na pozemcích Mikroregionu Ždánicko tak má dojít obnově stromořadí a k jeho druhovému rozšíření.

Zdroj: Deník/Petr Turek