Jak uvedl starosta Libor Střecha v odpovědi členu petičního výboru a zastupiteli Janu Navrátilovi, v prvním pololetí tohoto roku město zadá zpracování aktualizace koncepce dopravy, z níž mají být výstupy o rok později. „Chápu, že je třeba výrazně aktualizovat koncepci dopravy včetně parkování a dalších souvisejících otázek. Petiční výbor, ale práci neukončil a bude se snažit informovat všemi dostupnými a právními prostředky jak petenty, kteří vyjádřili podporu petici, tak další spoluobčany, kteří nás podpořili dodatečně,“ uvedl Navrátil.

Pro Deník Rovnost dodal, že se chce spolu s kolegy zapojit do aktualizování koncepce dopravy.