„Výtěžek putuje na financování programů, které pomáhají nevidomým v každodenním životě. Především jde na výuku prostorové orientace, základních sebeobslužných činností a práci s počítačem,“ řekl ke sbírce prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR Josef Stiborský.

Sbírka se 13. října pořádala na celém území České republiky. Celkem tři tisíce dobrovolníků, kteří v ulicích prodávali bílé pastelky, vybrali přes dva miliony dvě stě tisíc korun. Na Hodonínsku se podle jednatelky kyjovské odbočky organizace Hany Vrtková uskutečnila sbírka v Kyjově, Hodoníně, Veselí nad Moravou, Strážnici a Ždánicích, a to díky pomoci studentů Střední zdravotní školy v Kyjově, Gymnázia v Hodoníně a Strážnici, Střední odborné školy ekonomické ve Veselí nad Moravou a členů oblastní odbočky SONS Kyjov. Do pokladny oblastní odbočky v Kyjově nyní poputuje z vybrané částky celkem 22 784 korun. Peníze půjdou na provoz, výcvik vodících psů a mnohé další služby pro osoby se zrakovým postižením.

V den sbírky se mohli lidé v Kyjově a v Hodoníně zároveň seznámit s některými pomůckami pro nevidomé a sami si vyzkoušet drobné činnosti bez toho, aniž by použili zrak. „Nejvíce lidi zaujaly simulační brýle, které názorně předvedly, jak lidé s různým zrakovým postižením vidí, jak složité to mají ti, kteří vidí jen obrysy či rozeznají světlo a tmu,“ přiblížila Vrtková