Stále častěji se šikanou zabývají dětští psychologové. Objevuje se už u malých dětí a může mít následky až do dospělosti.

Co už je šikanování a co je ještě nevinná dětská hra?
Šikanování je znevažování bezbranné osobnosti, psychické týrání i fyzické násilí. Vzniká z boje o moc, ale také ze zvědavosti. Každý si chce vybudovat své místo na slunci a jde o to, jakým způsobem. Záleží na osobnosti dítěte, co vnímá jako šikanu. Když děti řeknou, my jsme se jenom bavili, tak je otázka, jestli se bavili všichni a komu to vadilo.

Mohou rodiče poznat, že jejich dítě je šikanováno?
Časté varovné příznaky jsou, že za dítětem nechodí kamarádi, ze školy domů jde nejkratší cestou, ráno ho bolí břicho, nechce jít do školy, žádá zvýšené kapesné, nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí, je hladové, když přijde ze školy, usíná s pláčem, v noci se budí, Rodiče musí s dítětem mluvit, reagovat na změny jeho chování.

Je dnes šikanování častější nebo se o něm jen víc mluví?
Dříve se na ně určitě tolik nepoukazovalo. Ale to není jediný důvod, proč ho přibývá. Doba se mění, dnes je daleko větší konkurence, lidé se snaží víc prosadit a začínají s tím už v dětských kolektivech.

Je potřeba případy šikany vždy řešit?
Oběti šikanování někdy nechtějí, aby to rodiče řešili. Agresor i šikanovaný ale musí vědět, že se tím škola a rodiče zabývají. Třeba zveřejnění ve školním kolektivu může situaci zhoršit, někdy ale pomáhá.

Jak daleko to může dojít?
Měli jsme případ, kdy si dívky vytrhaly chomáče vlasů. Chlapce shodili z kola, takže utrpěl vnitřní zranění. Řešíme situaci, kdy dítě napadli spolužáci a nutili ho lízat jim boty. Oběť má noční děsy, ze snu vykřikuje jména těch kluků.

Kdy je čas na návštěvu psychologa?
Když si s tím nevědí rady. Mohou se obrátit na naši poradnu nebo zavolat na linku důvěry.