Potraviny, odpad ze zeleně nebo zbytky z kuchyní, to všechno do biologicky rozložitelného odpadu patří. Podle odhadů odborníků činí tyto složky ve směsném komunálním odpadu v ČR více než čtyřicet procent.

„Dobrovolný svazek obcí, jehož je Kyjov součástí, dlouhodobě řeší nakládání s odpady. Byli jsme úspěšní, získali jsme dotaci na systém, který se v horizontu dvou až čtyř let stane v celé republice závazný. My budeme mít splněno s předstihem,“ uvedl starosta Kyjova František Lukl, podle nějž bude dotace činit až devadesát milionů korun.

Do projektu totiž nespadá jen nákup speciálních popelnic, ale také výstavba nové kompostárny v Těmicích. Tam bude bioodpad z celého Kyjovska směřovat. Bude z něj kompost nebo surovina pro výrobu bioplynu. Náklady obcí na likvidaci směsného odpadu budou díky tomu výrazně menší.

Už více než dva roky tento způsob praktikují v pilotním projektu Dambořice a Stavěšice. „Dá se říct, že v těchto dvou obcích už vše bezvadně funguje,“ uvedl František Svoboda, ředitel firmy Ekor, kterou provozuje zmíněný svazek obcí. Důležitá byla podle ředitele osvěta, aby se vše lidé naučili.

„Teď už se Dambořice drží na přibližně čtyřiceti procentech a Stavěšice dokonce na padesáti procentech,“ shrnul dambořický starosta Josef Kratochvíl, o kolik méně mají nyní vesnice komunálního odpadu.

Zkušenosti ze zmíněných vesnic hovoří v tom smyslu, že trvalo měsíce, než se lidé naučili třídit správně. Zkažený kompot například vyhazovali i se skleněným obalem. Dlouho pak trvalo, než přestali zbytky z kuchyně balit do zakázaných igelitových sáčků, a začali je do odpadu volně sypat. „Balit odpad se nesmí ani do tiskovin. Nevíme, jaké látky může obsahovat použité barvivo,“ upozornil Svoboda.

Svou vlastní speciální popelnici nebudou mít na Kyjovsku pouze obyvatelé sídlišť. Pro ně budou u bytových domů stát kontejnery. Projekt předpokládá, že o ně mohou zažádat obce i pro své chatové oblasti.

Do speciálních kontejnerů či popelnic nebude patřit olej, maso, kosti, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky nebo papír. Půjde výhradně o odpad, který je tvořen zejména rostlinnými zbytky, jako je tráva, listí a organické zbytky z kuchyní.

Tento druh odpadu zatím končí na skládkách. Podle odborníků přitom vzniká reakcí s ostatním odpadem skládkový plyn metan. Jeho únik do ovzduší se podílí na globálním oteplování planety a poškozování ozónové vrstvy.