„Proč bychom si měli z města a jeho okolí dělat hnojiště,“ postavil se k návrhu starosta Hodonína Lubor Šimeček. Podle něj je většina zastupitelů proti bioplynové stanici kdekoliv v Hodoníně. Tím, že na posledním zastupitelstvu nepřijali k návrhu investorské společnosti Bioenergetika žádné usnesení, dali jasný signál, že s ní nesouhlasí. „Nelíbí se nám, že by se tam svážel biologický odpad odjinud. Pochopili bychom, kdyby bioplynovou stanici stavěli někde u zdroje odpadů, ale mít ji v lázeňském městě, to je postavené na hlavu,“ doplnil starosta.

Bioplynová stanice zvedla tak velkou vlnu nevole, že proti ní téměř dva a půl tisíce lidí podepsalo petici. Občanské sdružení Hodonín-server, jež podpisovou akci zorganizovalo, návrh Bioenergietiky vítá jen částečně. „Pro nás je to dobrá zpráva, pro ostatní lidi v Hodoníně však špatná. Pánov je sice už dál od města, ale Nesyt příliš vzdálený od zástavby není. Návoz páchnoucích odpadů a zápach z provozu tak zůstane,“ soudí Eduard Kratochvíl z předsednictva sdružení. Hlavní problém je právě s dopravováním odpadu.Spalovat by se tu měl například jatečný odpad, jako jsou vnitřnosti či krev, i kaly z čističky odpadních vod či jablečný odpad. „Dělá to celkem téměř padesát tisíc tun ročně, které by se musely převézt a odvézt přes dnes už i tak dopravně zatížené město,“ upozornil Jaromír Vašák, jenž má pětadvacet let zkušeností s bioplynovými stanicemi u nás i v zahraničí. I podle něj se všude takové závody staví poblíž zdroje. „Vozit fekálie a odpad přes lázeňské město není zrovna ideální řešení,“ soudí. Pokud by biostatice stála na Nesytu, dotkne se to podle něj i obyvatel Lužic.

Ladislav Korbel z Bioenergetiky však oponuje: „Přes město jezdí spousta firem, které vozí odpady. Počítáme s tím, že budeme mít vlastní mycí rampu, takže se auta budou pětkrát denně umývat.“ Chápe strach lidí, kteří slyšeli například o páchnoucí biostanici ve Znojmě, podle něj však petice nestojí na věrohodných podkladech. „Vše jsme doložili a prokázali jsme, že v žádném případě to nebude smrdět,“ hájí zájmy firmy Korbel. Ta se chce s městem dohodnout, i když jí vadí, že se brání stavbě na jejich vlastním pozemku, jenž je dokonce k průmyslové činnosti určený.

„Je to výroba, která má budoucnost. Okamžik, kdy bude podle novely zákona o odpadech muset město likvidovat organický odpad, který už nemůže ukládat na běžnou skládku, se blíží. Kompostárna vše nevezme a spalování by bylo pro město finančně neúnosné,“ vysvětluje Korbel, proč prý bude město tak do tří let biostanici samo potřebovat. „Možností bude dost. Například v Mikulčicích je bioplynová stanice, čističky budou mít kompostárny, v elektrárně je nový kotel na biomasu.. Pomůžeme si jinak, abychom nezatěžovali prostředí v Hodoníně,“ reagoval na to starosta Šimeček.