Jde se nějak lehčeji než minule. Zastupitelé jsou usměvaví a galantní, když otvírají dveře do blatnické obřadní síně, kde se má konat poslední letošní zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. Všichni čekají na to, jak dopadlo shánění úvěru, které by mělo obec zbavit exekučního příkazu.

Hodiny odbíjí osmnáctou, když starosta obce Josef Vavřík vítá zastupitele i místní. Po nutných úkonech, jako jsou zahájení, návrh programu zasedání a jeho schválení a informace starosty a místostarosty, tentokrát ihned následuje řešení nejaktuálnějšího problému: exekuce. Starosta tentokrát nenapíná a začíná odkrývat, jestli se mu podařilo sehnat úvěr na téměř devět milionů korun.

„Na základě rozhodnutí z minulého zastupitelstva jsme oslovili na předložení nabídky na úvěr čtyři bankovní subjekty,“ říká Vavřík. Vzápětí však začíná vysvětlovat, že tři ze čtyř bank nabídku nepodaly. Lidem v sále tím vyráží dech. Jediným podnikem, který teď může Blatnici vytáhnout z exekuce, je uherskohradišťská společnost Peněžní dům, spořitelní družstvo, které obci nabídku dalo.

„Jsou nějaké důvody, proč ostatní banky nabídku nepředložily?“ ptá se zastupitel Pavel Gazárek. Starosta odpovídá, že jeden z podniků zavolal, že nabídku nestihnou zpracovat, druhý ho ani nepředloží. „V podstatě jsme obdrželi jedinou komplexní nabídku, která je zpracována ve dvou hladinách,“ tvrdí Vavřík.

Slova se ujímá zástupce Peněžního domu Jiří Vyskočil. „Protože jsme sousedi, tak jsme se rozhodli vám pomoct,“ říká a lidem v sále představuje společnost, pro kterou pracuje.

Starosta muže přerušuje a se slovy o bezproblémovosti celé věci tvrdí, že pokud se smlouvy podepíší už v pátek, bude majetek Blatnice opět odplombován. „V pondělí jsme domluveni s exekutorem, že by se uskutečnila platba. Exekutor by dal přípis, aby byla exekuce na majetek zrušena,“ chválí plán starosta.

Vedlejší informace ohledně úvěru se ale zastupitelé i lidé dozvídají postupně. Najednou se mluví o jakési bianco směnce nebo zástavách nemovitostí. Hlavní debatu tak vede v podstatě starosta Vavřík se zastupitelem Gazárkem, který se v právnických věcech orientuje.

Tomu se například nelíbí, že zastupitelé přijmutí úvěru odhlasují, na stole teď ale nemají žádné podmínky, které jim dají jistotu. „Na jednu stranu je zbytečné o tom debatovat, když je to naše jediná možnost,“ hodnotí Gazárek.

Přesto po starostovi chce záruku právních podkladů. Vavřík totiž nemá od majitele společnosti, která byty vystavěla, podepsán žádný dokument, že by penále, které při exekuci vzniklo a které dosáhlo dvou a půl milionu korun, Blatnici odpustil. Starosta slibuje, že všechno zařídí. „Zítra,“ říká.

Po tři čtvrtě na sedm se začíná hlasovat. „Kdo je pro, abychom schválili úvěr pro ukončení exekučního řízení?“ ptá se starosta. Patnáct z patnácti zastupitelů zvedá ruku pro.

Zastupitelstvo Blatnice odsouhlasilo, že bude splácet úvěr ve výši 8,7 milionu korun a s úrokem sedm a půl procenta po dobu deseti let. Měsíční splátka bude obec stát 103 280 korun.