Na místě se byli podívat i lidé z Městského úřadu ve Veselí nad Moravou, kteří konstatovali, že jde skutečně o škodu způsobenou bobry. Povodí snížilo hladinu kanálu asi o patnáct centimetrů a situaci dál sleduje, aby nebyli ohrožení lidé, kteří chodí do těchto míst bruslit.

Před snížením hladiny v kanále došlo k zatopení několika hektarů pole soukromých zemědělců, kteří na celý případ upozornili. Bobr je ohroženým druhem chráněným zákonem. Na škody, které způsobí chráněné zvíře, se vztahuje zvláštní zákon a poškození lidé mohou za určitých podmínek žádat o náhradu.

„Mezi podmínky patří nahlášení škody do dvou dnů orgánu obce s rozšířenou působností,“ uvedla Jarmila Krebsová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. S žádostí o náhradu škody se mohou lidé obrátit na krajský úřad po prošetření případu orgány ochrany přírody.

„Pokud jsou podmínky řízení splněny, nic nebrání výplatě náhrady škody, kterou provádí příslušný krajský úřad,“ dodala Krebsová. Zákon, který mluví o škodách způsobených chráněnými zvířaty, se ale nevztahuje na všechno.

„Pokud jde o plochu, na které jsou vysazené nesklizené zemědělské plodiny, mají zemědělci na náhradu nárok,“ sdělil Zdeněk Kučera z pobočky krajského úřadu Jihomoravského kraje v Hodoníně.