Bohuslavice stejně jako loni a předloni žily hody. „Jde o třetí hody v novodobé historii naší vesnice. Předtím zde tyto tradiční slavnosti nebyly k vidění takřka čtyřicet let. Zejména místní mládež se tedy již tři roky snaží o obnovení mnohdy již zapomenutých tradic,“ řekl za organizátory Ondřej Celý.

Třetí oživené hody zahájila polední mše v kostele svatého Filipa a Jakuba. Poté následovalo povolení hodů kyjovským starostou Františkem Luklem. Za slunečného, ale větrného počasí krojovaný průvod vyrazil od Božích muk pod Starou horu. Po více než třech hodinách dorazil před hospodu U Vodičků. Tam se pod máju vrátil starý zvyk. „Jak se traduje, měl různé podoby. Někde se mu říkalo stínání berana, někde se stínal kohout, někde se dokonce házel kozel z věže nebo se mlátil káčer,“ přiblížil historii tvůrce bohuslavického obnoveného stínání berana Jan Pavlík.

Kolem figuríny opentleného berana se v centru Bohuslavic tancovalo až do okamžiku, kdy stárek Pavel Dovolil rázným tnutím šavle oddělil hlavu od trupu vycpaného zvířete. „Výklad tohoto zvyku je složitější. Jedním z přijatelných zdůvodnění je, že když mládež spáchala spoustu hříchu a hříšků společnosti, tak že ten beránek měl být obětovaný jakoby za odpuštění těchto hříchů,“ přiblížil jeden z možných výkladů bohuslavický folklorista. Ten ale připomněl, že důvod pro setnutí berana mohl být prozaičtější. „V dávné době se hody slavily tak, že se tímto způsobem připravil beran pro závěrečné pohoštění u stárka,“ podotkl Pavlík.

Stínání berana se obnovilo v několika vesnicích, ale v různých variantách. „Například v Hýslech dělají spíše divadelní představení. Kdy berana hraje nějaký muž, který je doslova sťatý. Prostě opilý,“ upozornil na zcela jiné pojetí bohuslavický odborník na slovácký folklór.

Kulturně-historická společnost Bohuslavice se ale vrátila k tamní původní verzi. „Předvedli jsme to tedy i s tím utětím hlavy. Máme krásného maskota, který bude trvale sloužit k tomuto zvyku. Možná jej zopakujeme i na Slováckém roku. Složil jsme k tomu i písničku, která by měla odpovídat tomuto rituálu,“ sdělil Pavlík.

Ten upozornil také na to, že stínání berana se neobjevuje jen na Hanáckém Slovácku. „Na Hané to podle původních pramenů dělali tak, že šli na louku. Tam berana stínali kosou, což bylo nesmírně tvrdé a drastické. A pak hlavu narazili na kůl,“ dodal Jan Pavlík.