Také budou značit doupné stromy, které v dutinách ukrývají mnohé živočichy a hnízdí v nich sovy.

Nadšenci na vzácných přírodních lokalitách v okolí Radějova stráví celý týden. „Týdny jsou součástí kampaně Zachraňme lesy, která mimo jiné prosazuje přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy,“ uvedl mluvčí Hnutí Duha Aleš Miklík.

Týden pro divočinu v Radějově je letošním sedmým z celkem osmi, které hnutí v létě pořádá od Bílých Karpat až po Šumavu.