Projektuje jej architekt Tomáš Havlíček, který je tvůrcem například návrhu nového kulturního domu v Rohatci nebo spolkového domu v Ratíškovicích. U nás má být cílem otevřený veřejný prostor, který ale případně půjde i uzavřít. Například při konaní koncertů či větší kulturních akcí, jako jsou hody. Hodně jsme o tomto prostoru, který chceme zkvalitnit a zatraktivnit, debatovali s odborníky, a to i co se týká ozvučení. Bude mít nové pódium. U stávajícího tanečního parketu máme terasovité sezení, a to jsme se snažili v návrhu zachovat.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJedním z požadavků bylo vytvoření zázemí, takové klubovny pro krojovanou chasu. Současné zařízení, FOFO, již nevyhovuje. V obecním domě bychom chtěli zastřešit rovnou střechu, tím by se zvýšil počet míst na sezení v sále asi o padesát až šedesát. Počítá se i s novým sociálním zázemím pro veřejnost.

Ta otevřenost se ještě rozšíří, že?

Historicky byla kolem staré školy ulička. Proto také architekt vytvořil průchod, pasáž, kterou se bude moci projít z ulice Prostřední například při cestě z kostela. Máme velký zájem na tom, aby vše bylo dobře vnímané. Projednávali jsme to opakovaně na zastupitelstvu, studie je dlouhodobě zveřejněná na webových stránkách obce. Několik schůzek bylo za účasti nájemců, kteří jsou nyní v tamních objektech. Byli jsme se také inspirovat v jiných obcích, například v Ratíškovicích, jak se s prostranstvím za spolkovým domem poprali a jak jim funguje.

Jakou kapacitu by měla mít nově vytvořený veřejný prostor?

Tak, aby vyhovoval pro hody, takže tak zhruba pro patnáct set lidí.

Jaký je současný stav?

Teď děláme tu nejsložitější část, což je prostor za základní uměleckou školou. Pak bychom řešili další etapy. Chtěli bychom využít dotační titul, který by měl být letos vypsaný z Integrovaného regionálního operačního programu právě na rekonstrukce veřejných prostranství. Do té doby bychom rádi získali stavební povolení.

Jaké novinky chystáte na druhé návsi, zvané U Cyrilka?

Do žádosti o dotaci bychom chtěli dát oba prostory. U Cyrilka nejsou plánované tak rozsáhlé změny. Jedná se o úpravu prostoru od obchodního domu Kvart až po Slováckou chalupu. S tím, že nám jde také o vznik parkovacích míst i ujednocení dlažby. Chtěli bychom, aby při průjezdu obcí, bylo vidět na Slováckou chalupu. Úpravy počítají s vhodnou úpravou a doplněním zeleně. Také bychom se tady chtěli využít dešťovou vodu, kterou chceme svést ze střechy zdravotního střediska i ze Slovácké chalupy. Novinkou má být vodní prvek.

V jaké jste fázi?

U obou návsí máme zpracované studie. Do poloviny roku bychom chtěli mít hotovou projektovou dokumentaci a pak žádat o stavební povolení. To bychom chtěli mít co nejdříve, abychom mohli stihnout vhodný dotační titul.

Jakmile by vám dotaci přiklepli, tak…

Tak bychom šli do toho. Jde o nové programovací období, takže ještě nevíme, jaké budou míry podpory, jestli osmdesát či sedmdesát procent… Každopádně každá získaná koruna na tak velké projekty by nám pomohla.

Připravujete také novinky v ulicích Sportovní a Zahradní. O co jde?

Máme je už vysoutěžené. Zahradní je menší ulička, v níž si mladí lidé začali stavět rodinné domky. Chtěli bychom tam přivést vodovod, udělat novou komunikaci s veřejným osvětlením.

A Sportovní?

Je to poměrně frekventovaná ulice, ale není v dobré stavu. Byly tam panely a pak se cesta jen přeasfaltovala. Proto bychom chtěli udělat novou silnici, chodníky, parkoviště pro sportovní areál a veřejné osvětlení. Bezpečnější by pak měl být i přístup na sběrný dvůr, do menší podnikatelské zóny a pak dál na cyklostezku. Požádali jsme si i o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu místní komunikace. Na vlastních pozemcích nyní uděláme první etapu. Dále bychom chtěli přemístit i hlavní vchod do sportovního areálu od potoku Prušánka. Ale to až v další etapě. Podle toho, jak se nám bude v budoucnu dařit, tak bychom řešili sportovní areál.

Minule jsme mluvili o nové výstavbě rodinných domů. Jaké jsou nejbližší plány, co se týká bytových domů?

Z loňské roku přešla investice rekonstrukce bytového domu Na Hrázce. Jde o jeho zateplení, výměnu oken a také kotelny včetně otopných těles v 11 bytech. Navíc se vyřeší odvětrávání. Dokončení je plánované do konce května.