Ten o uložení této sankce za zneužívání dominantního postavení informoval koncem týdne.

Porušení soutěžních předpisů viděl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v kontraktačním procesu s firmou SPP Storage, který se týkal uzavření smlouvy o připojení podzemního zásobníku plynu Dolní Bojanovice k přepravní republikové soustavě zemního plynu provozované společností NET4GAS.

Právě ta měla podle Úřadu předkládat znevýhodňující podmínky. „A na sjednání těchto podmínek bez objektivně ospravedlnitelných důvodů trvala, čímž neumožnila společnosti SPP Storage uzavřít smlouvu o připojení,“ stojí ve vyjádření tiskového oddělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle něj tak NET4GAS v období od 24. 9. 2015 do 30. 4. 2019 zneužíval své dominantní postavení na trhu poskytování služeb přepravy zemního plynu v České republice na újmu SPP Storage. „A tím i na možnou újmu soutěžitelů poptávajících poskytování služeb uskladňování zemního plynu v České republice a konečných spotřebitelů, a současně potenciálně ovlivnila obchod mezi členskými státy Evropské unie v oblasti poskytování služeb uskladňování zemního plynu v České republice,“ pokračuje vyjádření antimonopolního úřadu.

Ten ale také uvedl, že jeho rozhodnutí není dosud pravomocné a lze proti němu podat rozklad. Ten na sebe asi nenechá dlouho čekat. „Společnost NET4GAS proti rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž podá rozklad a v případě potřeby učiní další příslušné právní kroky k ochraně svých zájmů,“ reagoval tiskovou zprávou NET4GAS.

Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice se nachází nedaleko obce směrem k Mutěnicím. Podle informací z hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie byl uveden do provozu před dvaceti lety. Největší část zásobníku je v hloubce zhruba 1 600 metrů.