Výběrové řízení na demolici otevřela radnice v minulých dnech. „Z haly zůstaly viditelné hlavně už jen štítové stěny. Vznikly projekty, aby tady mohlo stát opět sportovní zařízení. Podávali jsme žádost na Národní sportovní agenturu a čekali jsme, jestli dostaneme dotaci, nebo ne,“ připomněl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Nová sportovní hala měla vyjít přibližně na 46 milionů korun s tím, že by dotace pokryla necelou polovinu nákladů. Sportoviště tady mělo stát ještě letos. Jenže Hodonín nakonec se svou žádostí z finančně omezeného balíku neuspěl. A na letošní letní prázdniny se tak připravuje demolice. Ze staré haly je už léta k vidění jen nevzhledná přední a zadní stěna.

Hodonínská nemocnice nedávno zavedla nový ceník parkování uvnitř areálu.
Strašné, katastrofa. Řidiči rázně kritizují parkování u nemocnice v Hodoníně

Změnu k lepšímu nepřinesl ani převod vlastnictví od sportovců na město. Ani projektová dokumentace na úpravy s možností rozšíření využití na kryté víceúčelové sportoviště pocházející už z roku 2016. To už se v hale tenis nehrál, v roce 2010 se totiž pod tíhou tajícího sněhu propadla střecha. Navíc před třemi lety tudy ještě proletělo ničivé tornádo.

„Většina ocelových příhradovin již byla během odklízení trosek po tornádu odstraněna. Mezi štítovými stěnami se dochovala stávající zpevněná plocha z asfaltu a z betonu,“ stojí v poslední technické zprávě firmy SBD k demolici sportoviště s tím, že objekt je v dezolátním stavu.

Zmiňované štítové stěny mají půlkruhový tvar a jsou vysoké přes osm metrů. Vzdálené jsou od sebe jednadvacet metrů. „Objekt bude rozebírán postupně, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, k odletování stavební suti a aby se minimalizovalo množství prachu,“ popsali projektanti postup bouracích prací.

Současný stav bývalé tenisové haly v Hodoníně, v místní části Bažantnice.Současný stav bývalé tenisové haly v Hodoníně, v místní části Bažantnice.Zdroj: Deník/Petr Turek

Navíc podle souhrnné technické zprávy nebyly při prohlídce stavby zjištěné nebezpečné stavební materiály na bázi azbestu.

A co bude po demolici? „Máme připravený projekt i se stavebním povolením, které jsme dvakrát prodlužovali, žel nejsou dotační peníze. Věřím však, že se tu jednou pěkná sportovní hala postaví. Je pro nás opravdu důležitá, protože tady chybí krytá sportoviště a děti pak nemají, kde sportovat,“ upozornil ředitel Základní školy U Červených domků Antonín Slezák.

Nyní přivítal odstranění torza staré haly, která hyzdí okolí školního areálu. Zároveň se tak demolicí připraví prostor pro budoucí stavbu.