* 5. prosince 1588 Strážnice
+ 16. července 1671 Bratislava

Drabík v rodném městě vystudoval bratrskou školu, kde se také seznámil s Komenským.

Společně byli roku 1616 ordinováni k duchovenské službě v Jednotě bratské.

Drabíka představení ustanovili správcem sboru ve Valašském Meziříčí, synoda ho ale brzy pověření zbavila kvůli nemírnému pití.

Po vykázání bratrských kazatelů ze země odešel do slovenské Lednice. Během třicetileté války i po ní šířil prorocké vize o pádu Habsburků a vítězství protestantismu.

Od února 1638 míval vidění politického obsahu, ohlašující brzké osvobození českých zemí vojenským zásahem ze severu a východu. Roku 1670 byl starý více než osmdesátiletý Drabík zatčen a po krátkém soudním procesu následujícího roku v Bratislavě popraven.

Renata Spotzová