Tento rok je ale poněkud jiný, než ty předcházející. Žáci devátých ročníků si totiž mohli poprvé podat hned tři přihlášky.


„Míst na středních školách je více než dostatek, pro 11 099 žáků 9. tříd je jen na středních školách zřizovaných Jihomoravským krajem připraveno 14 929 volných míst. V případě, že žák nebude v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole, je třeba zjistit informaci o tom, které střední školy ještě mají volná místa a vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení. Tato informace je zveřejněna na www.jmskoly.cz,“ uklidnil rodiče i letošní deváťáky člen Rady Jihomoravského kraje Jiří Janda.

Podle Jandy probíhá ve školním roce 2009/2010 přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách poprvé podle nového modelu. „Od 22. dubna 2009 začnou školy vydávat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke střednímu vzdělávání. Přijatí uchazeči pak mají povinnost do pěti pracovních dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli střední školy, na kterou byli přijati, zápisový lístek,“ doplnil ještě Janda. Pokud v této lhůtě zápisový lístek neodevzdají, vzdali se tím práva být přijati za žáka příslušné střední školy.