Na besedě v estrádním sále domu kultury ohledně budoucnosti budov a pozemků někdejšího výrobního podniku padly různé návrhy. Například by místo mohlo sloužit jako nová pošta, jelikož současné umístění podle některých nevyhovuje prostorově či bezpečnostně.

Mezi lidmi se v podstatě už od koupi areálu debatovalo nad bazénem, který ve městě chybí. Ne všichni ale tuto myšlenku sdílejí. „Sledoval jsem facebookovou diskusi, ve které si na to lidé stěžovali. Místo je vhodné pro galerii, má multifunkční využití, ale bazén tam nemá co dělat. Na to máme jiná místa. Krytý bazén má každopádně velký potenciál a měli bychom se o něm bavit, ale na některém jiném fóru," myslí si například Kyjovan Zdeněk Polášek.

Galerie by se líbila i zastupitelce Barboře Lungové, která na posledních zasedáních navrhovala založit fond na odkup děl regionálních umělců. Poukázala i na možnou architektonickou hodnotu bývalé mlékárny. „Profesor Sedlák z Fakulty architektury Vysokého učení technického upozornil, že v Kyjově se už příliš funkcionalistických staveb v původním stavu nezachovalo. Mluvila jsem i s dalšími architekty, kteří jednoznačně řekli, že stojí za to, tuto budovu zachovat a v rozumné míře ji rekonstruovat," řekla Lungová.

Částečně tak reagovala i na vedoucího odboru rozvoje města Romana Pekárka. Podle něj je budova v havarijním stavu a bylo by levnější ji zbourat a na jejím místě postavit novou. „Stav sklepa je velmi špatný, několikrát jej zcela zaplavila voda. Základy budovy jsou podmáčené a je popraskaná veškerá izolace. Pokud bychom chtěli objekt využívat, tak bychom ho museli zasanovat," přiblížil zprávu o statice budovy Pekárek.

Dále upozornil, že budova byla navržená jako účelová a pro potřeby průmyslového využití v mlékařském odvětví, jakékoliv úpravy vnitřku by tak byly velmi nákladné.

Další otázkou bylo i zahrnutí vedlejšího areálu bývalého pivovaru do úvah o budoucnosti lokality. Ten město získalo již pravomocným rozsudkem soudu. „Bylo by vhodné počkat, až bude vyřešený areál pivovaru, a potom teprve udělat veřejnou diskusi a řešit celý prostor komplexně," navrhla Lungová.

Zcela zásadním je tento bod i pro Poláška.

Schůzi obyvatel a volených zástupců předcházela internetová anketa na stejné téma, kterou měl Kyjov na svých webových stránkách. Město získalo prvních dvě stě patnáct odpovědí. „Vzhledem k počtu obyvatel se jedná o méně než dvě procenta. Vybrali jsme tři klíčové záběry, které z dotazníkového šetření plynou. Dvě stě lidí zcela souhlasilo s odkupem areálu mlékárny městem. Většina tazatelů jej chce k využití volného času a multifunkčnímu využití," popsal výsledky ankety Lukáš Jakubec ze společnosti MC Triton.

Tu město přizvalo jako nezávislého odborníka.