Bývalá zdravotní škola má podle znaleckého posudku, který si nechal kraj vypracovat, hodnotu asi dvaceti milionů korun. Stojí také v kyjovské památkové zóně.

Vedení města s představenými kraje se ještě před volbami dohodlo, že stavba bude po dobu nejméně deseti let sloužit vzdělávacím účelům, případně spolkové a osvětové činnosti. „Dohoda by měla být zárukou, že budova bude nadále využívaná ve prospěch obyvatel, aniž by na město padaly náklady za opravy a údržbu. S ohledem na změnu politické reprezentace Jihomoravského kraje ale kyjovští radní pověřili dva své členy, starostu Františka Lukla s radním Martinem Kyjovským, aby zjistili, zda se stanovisko kraje po volbách nějak výrazně nezměnilo," uvedl mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.

V souvislosti s údržbou zmínil i to, že budova si vyžádá opravu za několik milionů korun. Průměrné roční výdaje za plyn, elektřinu, vodu a nezbytné revize přesahují půl milionu.

Budovou se na svém posledním zasedání měli zabývat i kyjovští zastupitelé. Jeden z bodů programu se zabýval odstavcem smlouvy mezi městem a krajem zmiňujícím možností vrácení stavby Kyjovu. Zastupitelé nakonec tento bod všemi hlasy odložili. „Článek ze smlouvy, který umožňuje městu v případě změny užívání zažádat o zpětné darování budovy, měl být zrušený. Jsem přesvědčený o tom, že nebýt naší iniciativy, město by o budovu po zasedání zastupitelů již definitivně přišlo," uvedl zastupitel Petr Valihrach za Sdružení nestraníků.

Pokud by město získalo bývalou zdravotní školu zpět, vidí Valihrach různé možnosti, jak s ní naložit. Například ji prodat, přičemž peníze by získalo město, a podmínit její další užívání. Zmiňuje také využití pro vlastní potřeby města, třeba kombinaci komerčních aktivit se zázemím pro spolky či galerii.

Město s přihlédnutím k rozložení budovy vidí jako nejvhodnější její užití pro vzdělávání, případně pro setkávání místních spolků. „Pak by s ohledem na velikost budovy bylo nutné hledat i další možnosti využití," uvedl Zdražil.

O budovu z konce devatenáctého století již dříve projevila zájem církev. Úmyslem bylo zřídit v Kyjově katolickou školu.