Před časem ale veselští zastupitelé rozhodli, že firmě smlouvu neprodlouží. Mimo jiné proto, že přestala platit nájemné. „Současný dluh včetně úroků z prodlení přesahuje částku jeden milion dvě stě dvacet tisíc korun," sdělila referentka veselského odboru majetku a investic Jiřina Mikulcová.

Podle místostarosty Veselí nad Moravou, Petra Koláře, už město zaslalo firmě poslední výzvu k úhradě. „Pevně doufáme, že na ni bude reagovat. V opačném případě nám nezbude nic jiného, než se oprávněné pohledávky domáhat soudní cestou," upozornil místostarosta.

Společnost Wessels, v jejímž čele stojí Eva a Ľudovít Hamašovi, měla k budovám myslivny, Salajky a zahradnictví smluvní předkupní právo. To se však vázalo na kolaudaci zámku, ke které mělo dojít už předloni. Hodonínský deník Rovnost oslovil Evu Hamašovou s dotazem, jestli podnik dluh vyrovná. Ta však neodpověděla.

Trojici objektů měli majitelé zámku v nájmu do třicátého června. Od července se o myslivnu stará městský podnik Vesbyt. „Myslivna už standardně převzatá je, jenže jsme zjistili nějaké vady. Vyzvali jsme proto nájemce, aby je odstranil," informoval Kolář.

O něco déle trvalo předání Salajky a zahradnictví, které dostaly do správy Služby města Veselí. Jejich zaměstnanci si klíče od obou objektů převzali v pondělí. Jak uvedl ředitel městského podniku Pavel Bouda, se Salajkou problémy nenastaly. Naproti tomu složitější situace byla se zahradnictvím. „Místo bylo zanedbané, skleníky prorostlé dřevinami, tráva byla metr a půl vysoká. Žádali jsme, aby se ze strany nájemce a pronajímatele o situaci jednalo a vznikl o ní nějaký zápis. Chceme předejít tomu, abychom dávali místo do pořádku my, když se o ně čtyři roky nikdo nestaral. Nájemce však odmítl cokoliv dělat," sdělil ředitel.

Převzetí majetku se nakonec uskutečnilo z toho důvodu, aby se veselské Služby mohly pustit do udržovacích prací.

Jaký bude další osud tří zámeckých budov, Salajky, zahradnictví a myslivny, zatím není jasné. Veselská radnice už před časem oslovila poradní komise s tím, aby jejich členové přišli s možnostmi, jak objekty využít. Mezi návrhy se objevila například lesní školka.

O odkup Salajky zase začátkem června projevila zájem společnost CA Baťův kanál. „Areál bychom přičlenili 
k Baťovu kanálu. Po rekonstrukci by tam vzniklo ubytování pro krátkodobé návštěvníky, cyklisty. Mělo by tam být i zázemí ke skateparku a lanovému centru. Také nám chybějí manipulační prostory," řekla tehdy za zájemce Hana Habartová.

Město si nyní nechává zpracovat znalecké posudky, v jakém stavu se budovy přidružené k zámku nacházejí. Obdobně postupovalo i před pěti lety.

Podle Koláře má nynější zhodnocení nastínit aktuální stav a vyčíslit jejich hodnotu. O případném využití objektů nejspíš současné zastupitelstvo už nerozhodne. Poslední schůze před komunálními volbami se ve Veselí uskuteční v září. „Nepředpokládám, že bychom tam budoucnost nemovitostí řešili," uzavřel Kolář.